Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorbereidende werken heraanleg Dampoort van start op 23 november

Voorbereidende werken heraanleg Dampoort van start op 23 november

In de zomer van 2021 is het zover: dan start de bouw van de Verapazbrug, die de Muidelaan over het water heen verbindt met de Afrikalaan. Eenmaal deze brug klaar is, zal de kleine stadsring via de Afrikalaan naar de Dampoort lopen. Hierdoor verandert de verkeerssituatie aan de Dampoort, Dok Noord, het Stapelplein en Dok Zuid. Ook de R4 zal vlotter bereikbaar zijn. 

Om de Dampoort nu al klaar te stomen voor deze gewijzigde verkeerssituatie gaan het Agentschap Wegen en Verkeer en FARYS in het voorjaar van 2021 aan de slag op de rotonde van de Dampoort en op het Antwerpenplein. In de aanloop naar die werken, starten op maandag 23 november 2020 nutswerken in de Koopvaardijlaan. Deze werken zullen ongeveer drie maanden duren. De hinder zal beperkt zijn

Nutswerken van 23 november tot maart 2021

Onder de coördinatie van FARYS voeren de nutsmaatschappijen dit najaar en in het voorjaar van 2021, werken uit in de Koopvaardijlaan. Daarbij worden er nieuwe nutsleidingen aangelegd op het openbare domein. Het gaat om leidingen voor water, gas en elektriciteit, maar ook om leidingen voor telefonie, internet,… 

Bij goede weersomstandigheden starten de werken op maandag 23 november. Van 23 november tot eind januari worden de nutsleidingen aangelegd. Van januari tot maart worden woningen overgekoppeld op de nieuwe nutsleidingen.

Beperkte verkeershinder tot februari 2021

VOORBEREIDENDE WERKEN HERAANLEG DAMPOORT VAN START OP 23 NOVEMBER

De aanleg van de nutsleidingen wordt opgedeeld in 3 fasen om de hinder te beperken

  • Fase 1 (twee dagen): Er wordt een doorsteek gemaakt over de Koopvaardijlaan ter hoogte van het Ibishotel.
  • Fase 2 (twee tot drie weken): Staduitwaarts in de Koopvaardijlaan, aan de kant van het bedrijf Facq, wordt er gewerkt in het voetpad en de parkeerstrook van de Koopvaardijlaan. De werken starten het verst van de Dampoort en evolueren stadinwaarts.
  • Fase 3 (twee tot drie weken): Stadinwaarts (kant Ibishotel) wordt er gewerkt in het voetpad van de Koopvaardijlaan. De werken starten aan de Dampoort en evolueren staduitwaarts. 

Tijdens deze werken blijft autoverkeer in twee richtingen over de Koopvaardijlaan mogelijk. De lijnbus blijft tijdens de werken gebruik maken van de Koopvaardijlaan.

Fietsers worden in beide richtingen omgeleid via de Kleindokkaai, want de fietspaden langs de Koopvaardijlaan zullen tijdens de werken ingenomen worden.

Tijdens de overkoppelingswerken is er geen impact op het verkeer.

Vooruitblik: weg- en rioleringswerken maart 2021
Na de nutswerken starten in maart 2021 de weg- en rioleringswerken. Een volwaardig nieuw kruispunt zal zorgen voor een vlotte aansluiting van de Koopvaardijlaan op de Dampoort. Met extra verkeerslichten in beide richtingen maken we het begin van de Koopvaardijlaan veiliger voor fietsers. Richting de Vliegtuiglaan leggen we in het begin van de Koopvaardijlaan een extra rijstrook aan om het verkeer komende van Dampoort vlot te laten invoegen. Fietsers krijgen een dubbelrichtingsfietspad tussen de Kleindokkaai en de Antwerpsesteenweg. Tot slot krijgt ook het Antwerpenplein een grondige facelift, met ingrijpende rioleringswerken ondergronds en haltes voor bussen bovengronds: alle bushaltes die vertrekken in de richting van Dampoort komen na de werken op het Antwerpenplein te liggen. De rioleringswerken zijn een voorbereiding op de latere heraanleg van de Land Van Waaslaan. 

VOORBEREIDENDE WERKEN HERAANLEG DAMPOORT VAN START OP 23 NOVEMBER

AWV informeert via campagne
De Dampoort is een druk verkeerspunt dat nu al erg gevoelig is voor file. Werken op een dergelijk druk knooppunt zorgt onvermijdelijk voor grote hinder. Bovendien staan er in 2021 en 2022 verschillende werven in het noorden en het oosten van Gent op het programma. De verschillende partners stemmen de werfactiviteiten zo goed mogelijk af om maximale bereikbaarheid te garanderen. Anderzijds willen we weggebruikers en bewoners informeren en sensibiliseren om zich voor te bereiden op de hinder en hun gedrag waar mogelijk aan te passen. 
De komende maanden zal het Agentschap Wegen en Verkeer een informatiecampagne voeren om omwonenden, handelaars, bedrijven, weggebruikers en alle andere betrokkenen uitgebreid te informeren over de toekomstige weg- en rioleringswerken. 
Daarbij willen we de weggebruikers zoveel mogelijk aanraden om de Dampoort te vermijden en te kiezen voor andere manieren dan de auto om naar de stad of het station te komen. 

Blijf op de hoogte
De werken zijn te volgen via www.wegenenverkeer.be/dampoort en via de digitale nieuwsbrief (inschrijven kan op de webpagina). 
Een overzicht van alle werken in noorden en het oosten van gent: oostakker.boost.gent