Overslaan en naar de inhoud gaan

Volgende stap voor verlenging Noordoostelijke Omleidingsweg tussen Maastrichtersteenweg en Baversstraat: openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Volgende stap voor verlenging Noordoostelijke Omleidingsweg tussen Maastrichtersteenweg en Baversstraat: openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil de Baversstraat (N730) en Maastrichtersteenweg (N79) in Tongeren verbinden via een nieuwe omleidingsweg. De nieuwe infrastructuur moet doorgaand en zwaar verkeer weren uit het centrum van de oudste stad en sluipverkeer in de omgeving verminderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vroeg ondertussen een omgevingsvergunning aan, waarvoor nu het openbaar onderzoek nog loopt tot begin juni. De eerste werken op het terrein worden pas ten vroegste eind 2022 verwacht, afhankelijk van de vorderingen van de procedures.

Het kruispunt van de Baversstraat en de bestaande Noordoostelijke Omleidingsweg wordt onder handen genomen, met onder andere verkeerslichten en nieuwe fietspaden en -oversteken. Het nieuwe deel van de Noordoostelijke Omleidingsweg (N753) zal rechtstreeks op dit kruispunt aantakken, vervolgens tussen AZ Vesalius en Berg doorlopen en tot slot aansluiten op de Maastrichtersteenweg. Hier vernieuwt AWV een deel van de Maastrichtersteenweg, inclusief verkeerslichten en fietspaden, en het kruispunt met de Eerste Meistraat – Molenweg. 

De vernieuwingen moeten gemotoriseerd verkeer in de omgeving beter structureren. Er komt bovendien een rechtstreekse aansluiting op de parking van AZ Vesalius vanaf de omleidingsweg, ideaal voor bezoekers uit Hoeselt, Bilzen en Riemst. Voor fietsers en voetgangers komt er een brug die Berg met centrum Tongeren verbindt via de Godensteenstraat en Bergerstraat.

De werken kaderen in een geheel van meerdere ingrepen rond het centrum van Tongeren. Met de realisatie van het tweede deel van de Noordoostelijke Omleiding wordt straks een belangrijke stap genomen naar veiliger verkeer in de oudste stad van het land. In 2019 werd fase 1, tussen de Bilzersteenweg en de Baversstraat (N758) via de bestaande Molenweg geopend. Ook voor de aanleg van een Zuidoostelijke Omleidingsweg tussen het station en Overhaem zetten we de nodige stappen, met het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag rond de zomer. Voor de vernieuwing van de Maastrichtersteenweg vanaf het station wordt gemikt op dit najaar om de eerste nutswerken op te starten.

Vlieg hier zelf over het tracé van de Noordoostelijke omleidingsweg fase 2 in Tongeren

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning tot begin juni

AWV heeft de plannen ondertussen ingediend bij Ruimte Vlaanderen, in het kader van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Van 6 mei tot 4 juni 2022 loopt er een openbaar onderzoek, waarbij iedereen de plannen kan inkijken, o.a. via het digitale Omgevingsloket Vlaanderen. 

Als alles volgens planning verloopt, hoopt AWV eind dit jaar de eerste voorbereidende werkzaamheden op het terrein te laten opstarten, afhankelijk van de vorderingen van de procedures van grondverwervingen en omgevingsvergunning.  Die werken worden ook afgestemd met de vernieuwing van de N79 Maastrichtersteenweg.

Bekijk alle info over het project op www.wegenenverkeer.be/tongeren