Overslaan en naar de inhoud gaan

Volgende stap richting spitsstroken op E313 tussen Beringen en Ham

Volgende stap richting spitsstroken op E313 tussen Beringen en Ham

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil om de doorstroming op de E313 te verbeteren, spitsstroken invoeren tussen het complex 26 Beringen en complex 25 Ham. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal hiervoor de pechstroken uitbreiden tot volwaardige rijstroken. Het gaat concreet om de aanleg van 14 pechhavens en aanpassingen aan de op- en afrittencomplexen 26 Beringen en 25a Tessenderlo. Het bestaande wegdek ondergaat over 16,5 kilometer ook een innovatieve geluidsreducerende ingreep. Voor deze werken is dit voorjaar een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend. In het kader hiervan start binnenkort een openbaar onderzoek op. De uitvoering van de werken is voorzien vanaf het voorjaar 2023.

In september 2020 werden de eerste 5 kilometer Limburgse spitsstroken op de E313 al geopend tussen Lummen en Beringen. Daar komt nu in beide richtingen 8 kilometer bij tussen Beringen en Ham. Hier worden straks op piekmomenten de huidige pechstroken dynamisch ingezet als spitsstroken. 

Het doortrekken van de spitsstroken op de E313 tot aan het complex Ham zal zorgen voor een betere doorstroming in de regio en dat op een veilige manier. De huidige beschikbare infrastructuur wordt straks immers dynamisch gebruikt, met behulp van de digitale infoborden die boven de weg komen. Ook wordt er geïnvesteerd in een innovatieve geluidsreducerende techniek om het rolgeluid op het betonnen wegdek te verminderen. Goed voor een totaal bedrag van 12,5 miljoen euro.

Om de spitsstroken tussen Beringen en Ham door te trekken, zijn daar nog 14 bijkomende pechhavens nodig, ongeveer om de 500 meter. De grootste werken gebeuren aan de op- en afrittencomplexen 26 Beringen en 25a Tessenderlo, die in rijrichting Antwerpen worden aangepast. Over de weg worden er op verschillende locaties portieken geplaatst voor de digitale signalisatie. 

Na de aanpassingen van het complex Beringen en Tessenderlo, volgt in de toekomst ook nog het complex Ham, dat nog bestudeerd wordt. 

Geluidsreducerende ingreep voor 16,5 kilometer wegdek

Op het traject implementeren we een maatregel voor geluidsreductie aan de bron, het betonnen wegdek zelf. In drie zones tussen Lummen en Ham, meer dan 8 kilometer in elke richting, wordt op het bestaande betonnen wegdek een nieuwe techniek toegepast om het rolgeluid te verminderen. Bij deze Next Generation Concrete Surface (NGCS) techniek, worden er fijne groeven in de betonverharding gefreesd, om zo de wrijving met de banden en meteen ook het rolgeluid te verminderen. 

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning start eind mei

De studie voor de aanleg van de spitsstroken loopt al een hele tijd. In 2020 en 2021 werden er diverse participatierondes georganiseerd waarbij bewoners en geïnteresseerden het milieueffectenrapport konden inkijken. Ondertussen is ook het dossier voor de omgevingsvergunning opgemaakt en ingediend. Het ontwerp-MER maakt hier onderdeel van uit. 

In het kader van de vergunningsaanvraag start binnenkort een openbaar onderzoek, dat 30 dagen duurt. Om de omwonenden en andere geïnteresseerden nogmaals de kans te geven vragen te stellen over het project, organiseert AWV op maandag 30 mei 2022 een online informatievergadering. Inschrijven kan via www.wegenenverkeer.be/spitsstrokenE313.