Overslaan en naar de inhoud gaan

Viaduct E17 Gentbrugge: geluidsmetingen en maatregelen in onderzoek

Viaduct E17 Gentbrugge: geluidsmetingen en maatregelen in onderzoek

Nu de werken aan het viaduct van Gentbrugge afgerond zijn melden vele omwonenden van de toegenomen geluidshinder. Het Agentschap Wegen en Verkeer neemt deze klachten ernstig en zal, zoals voorzien, objectieve geluidsmetingen uitvoeren. Daarnaast wordt samen met het Vlaams Verkeerscentrum onderzocht wat de mogelijke effecten zijn van aanpassingen in het snelheidsregime, zodat ook hier op korte termijn uitsluitsel over kan gegeven worden. 

Renovatie noodzakelijk

Na de werken aan het viaduct hebben veel omwonenden weer last van geluidshinder en stellen ze zich vragen bij het nut van de renovatiewerken. De geluidsoverlast door de voegen zou verminderd zijn maar het effect van de geluidsschermen is voor velen minder dan verwacht. 
De renovatie van het viaduct was hoe dan ook noodzakelijk om veilig verkeer mogelijk te houden en zowel de nieuwe voegen als de nieuwe geluidsschermen zijn beter voor het dempen van de geluidsniveaus dan de oude. Geluidsschermen houden echter niet al het lawaai tegen. En als de bron van het geluid versterkt, groeit ook het geluid dat de schermen passeert.

Meer verkeer

Ondanks de betere geluidsdemping ervaren veel mensen zware hinder. Het agentschap ziet twee belangrijke oorzaken:

  • het feit dat de afgelopen twee jaar, tijdens de werken het verkeer noodgedwongen aan een veel lagere snelheid moest passeren. 
  • de start van de werken viel samen met de covid-pandemie en de lockdownmaatregelen, het einde van de werken met het hervatten van het ‘normale’ leven, een heropleving van de economie en dus veel meer verkeer. 

Het contrast tussen vandaag en enkele maanden geleden is dus heel groot en wordt als heel hinderlijk ervaren.

Maatregelen

Wat de oorzaak ook zij het agentschap neemt de klachten serieus en zal kijken welke ingrepen mogelijk zijn. Er wordt hoe dan ook een objectieve geluidsmeting voorzien wanneer de meteorologische omstandigheden hiervoor gunstig zijn. Dat is een standaardprocedure bij de plaatsing van geluidsschermen en die zal ook hier gebeuren om te zien of de schermen het effect behalen dat vooraf geprojecteerd was. Daarnaast onderzoeken we binnen het Agentschap Wegen en Verkeer met experts van onder meer het verkeerscentrum de effecten van een aanpassing van het snelheidsregime niet alleen op geluid maar ook op verkeersveiligheid en doorstroming zodat we daar ook op relatief korte termijn mogelijk maatregelen kunnen nemen.