Overslaan en naar de inhoud gaan

Vervolg herstelling en vernieuwing meervoudige brugvoegen op viaduct van Merksem

Vervolg herstelling en vernieuwing meervoudige brugvoegen op viaduct van Merksem

Ernstige hinder verwacht op R1 richting Gent van vrijdagavond 20 januari tot maandagochtend 23 januari en richting Nederland van maandagavond 23 januari tot dinsdagochtend 31 januari

Vanaf vrijdagavond 20 januari 2023 (21.00 uur) zet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de werken verder aan de meervoudige brugvoegen op het viaduct van Merksem (R1). Eerst is de brugvoeg richting Gent aan de beurt. Daar vervangt de aannemer preventief enkele onderdelen. Die werken vinden plaats tijdens het weekend en duren ten laatste tot maandagochtend 23 januari (05.00 uur). Het verkeer passeert er over twee versmalde rijstroken. Van maandagavond 23 januari (21.00 uur) tot dinsdagochtend 31 januari (05.00 uur) wordt gewerkt richting Nederland. Langs die kant van het viaduct plaatst de aannemer een volledig nieuwe brugvoeg. Het verkeer passeert ook dan telkens via twee versmalde rijstroken. Gedurende de volledige periode van de werken verwacht het Vlaams Verkeerscentrum ernstige verkeershinder op de ring van Antwerpen. Het raadt daarom aan om de omgeving van de werven zoveel mogelijk te vermijden. De Liefkenshoektunnel (R2) wordt indien nodig tolvrij gemaakt, in functie van de verkeersdrukte. Bijkomend worden de P+R’s Merksem en Luchtbal gratis aangeboden tijdens de werken richting Gent. De Lijn maakt het openbaar vervoer tussen die P+R’s en het centrum van Antwerpen gratis. 

De twee meervoudige brugvoegen op het viaduct van Merksem bevinden zich elk op een aparte brughelft, maar aan beide voegen werd in het najaar van 2022 schade vastgesteld. In oktober werd een grondige, tussentijdse ingreep uitgevoerd richting Nederland met 14 metalen platen. Daardoor kon de beschadigde brugvoeg beter beschermd worden tegen de druk die het passerende verkeer uitoefent. Nu een volledig nieuwe voeg geleverd is, kan AWV de definitieve herstelling laten uitvoeren. Daarvoor verwijdert de aannemer de platen die momenteel over de voeg liggen en breekt hij de bestaande voeg op. De vastgestelde schade aan de brugvoeg richting Gent was kleiner. Tijdens het weekend van 17 december 2022 werden de beschadigde onderdelen van de meervoudige voeg vervangen. Nu vernieuwt de aannemer preventief enkele elementen die nog intact zijn.

Timing en fasering van de werken

De werken aan de twee verschillende brugvoegen volgen elkaar meteen op. Het verkeer zal overdag steeds over twee versmalde rijstroken kunnen passeren. Om fasewissels uit te voeren, wordt het verkeer doorheen de nacht soms op één rijstrook gezet.

Eerst is de voeg richting Gent aan de beurt van vrijdagavond 20 januari (21.00 uur) tot maandagochtend 23 januari (05.00 uur). Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. 

De werken verlopen in twee fases. Eerst neemt de aannemer de twee uiterst linkse rijstroken in. Weggebruikers passeren dan over de twee uiterst rechtse rijstroken. Halverwege het weekend verschuift de werfzone. De exacte timing is afhankelijk van het verloop van de werken. In de tweede fase rijdt het verkeer over de twee linkse rijstroken. Tijdens het volledige weekend wordt eveneens de oprit Merksem (1) afgesloten. De afrit blijft wel toegankelijk.

De volledige vernieuwing van de voeg richting Nederland vindt eveneens plaats in twee fases, van maandagavond 23 januari (21.00 uur) tot dinsdagochtend 31 januari (05.00 uur). Tijdens de eerste fase van de werken vernieuwt de aannemer de voeg over de twee linkerrijstroken. Waarschijnlijk tijdens de nacht van donderdag op vrijdag verschuift de werfzone naar de twee rechterrijstroken. Maar die fasewissel is ook hier afhankelijk van de vordering van de werken. Tijdens de werken richting Nederland geldt eveneens een snelheidsbeperking van 70 km/uur.

De vaste signalisatie en de snelheidscamera die nu ter hoogte van de voeg staan, richting Nederland, worden weggehaald bij het einde van de werken. Dan geldt opnieuw de situatie van voor de werken, die ook elders op de Antwerpse ring geldt: een maximumsnelheid van 100 km/uur die naargelang de gemeten verkeersdrukte verlaagd kan worden via de dynamische borden boven de snelweg.

Ernstige hinder verwacht

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor ernstige verkeershinder tijdens de volledige duur van de werken. Weggebruikers krijgen de raad om de omgeving van de werken op het viaduct van Merksem zoveel mogelijk te vermijden en zo bij te dragen tot het beperken van de hinder op de Antwerpse ring (R1) en de daarop toekomende snelwegen. 

In functie van de verkeersdrukte en zolang het nodig is, kan de Liefkenshoektunnel (R2) richting Gent en Nederland tolvrij worden gemaakt voor de weggebruikers die willen omrijden via de R2 in de haven. Wanneer de Liefkenshoektunnel tolvrij wordt gemaakt, zal dit gecommuniceerd worden in de verkeersbulletins op de radio en via de kanalen van het Verkeerscentrum. Informatie over de realtime verkeerssituatie is beschikbaar op www.verkeerscentrum.be.

Mensen die vanuit het noorden komen tijdens de werken richting Gent, en het centrum van Stad Antwerpen willen bereiken, kunnen als alternatief de P+R’s Merksem en Luchtbal gebruiken. Die parkings worden gratis gemaakt tijdens de werken. Gratis binnen- en buitenrijden kan van zaterdag 08.00 uur tot zondagnacht 24.00 uur. Wie gebruik maakt van die P+R’s kan daar vlot overstappen op het openbaar vervoer dat De Lijn voor de gelegenheid kosteloos aanbiedt voor ritten naar het stadscentrum (en terug).

Goed om te weten

De huidige planning is onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. Temperaturen onder het vriespunt kunnen de planning nog doen wijzigen. De meest actuele info over de werken is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.