Overslaan en naar de inhoud gaan

vervanging oude bruggen over de E40 in Erpe-Mere

vervanging oude bruggen over de E40 in Erpe-Mere

Prioritaire kunstwerk
Onze bruggen, tunnels en keermuren hebben te kampen met een structurele en grote onderhoudsachterstand”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “In 2022 investeer ik dan ook 133 miljoen in het onderhoud en vernieuwen van onze kunstwerken waarvan 68 miljoen euro gaat naar de lijst prioritaire kunstwerken (bruggen in de slechtste staat, categorie 5). De spoorwegbrug over de E40 in Erpe-Mere is zo’n prioritair kunstwerk en daar trek ik samen met de brug van de Merestraat 26 miljoen euro voor uit.”  De brug van de Merestraat die behoort tot categorie 4 is er iets beter aan toe maar moet ook dringend vervangen worden en wordt daarom ook meteen aangepakt. “Het zullen ingrijpende werken worden maar noodzakelijk voor de veiligheid van de duizenden weg- en spoorgebruikers die er dagelijks passeren.” aldus nog Peeters. Samen met de bruggen zullen ook de vangrails en de geluidsschermen op dat deel van de E40 vernieuwd worden. 

Minutieuze planning
De werken vinden niet alleen plaats op één van de drukste wegen maar ook boven één van de drukste spoorlijnen (spoorlijn 50A tussen Gent en Brussel) van het land. De werken zo plannen dat de hinder tot een minimum beperkt blijft en de veiligheid ten allen tijde gegarandeerd blijft vraagt een minutieuze voorbereiding. Onder meer het afsluiten van de spoorlijn is zeer kritiek en kan enkel tijdens bepaalde lang op voorhand vastgelegde tijdsvensters gebeuren. De ingenieurs van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn al meer dan een  jaar bezig met de voorbereiding van de werken. Er is uitgebreid afgestemd met een brede waaier aan partners van Infrabel, gemeenten, politie, hulpdiensten, nutsbedrijven, GSM-operatoren enz.

Snelweg verlegd en afgesloten
Om verkeer tijdens de werken zo vlot en veilig mogelijk te laten passeren zal de snelweg over een afstand van bijna 1 kilometer tijdelijk herlegd worden. De rijhelft richting Gent wordt immers verplaatst naar het noorden om aan te sluiten bij een lokale weg (Lange Ommegangstraat) die zal verbreed worden om tijdelijk als snelweghelft richting Gent te dienen. Daarnaast zal de snelweg voor het afbreken van de bruggen over en in de E40 tijdelijk afgesloten worden. In het voorjaar van 2024 moeten alle werken afgerond zijn. 

Sterke hinder verwacht
Tijdens de werken zal het verkeer ernstige hinder ondervinden. Gedurende ongeveer 1,5 jaar zal het verkeer over versmalde rijstroken of een verminderd aantal rijstroken langs de werf moeten rijden. Bepaalde weekends en nachten wordt de snelweg volledig afgesloten. Ook voor het onderliggende wegennet zal er hinder zijn gezien de afbraak van de brug en het afsluiten van bepaalde lokale wegen. Hierover zal het agentschap in aanloop naar de werken nog uitgebreid communiceren naar inwoners en gebruikers.

Eerste werken starten 4 juli
Het startschot van de werken wordt gegeven op 4 juli. Van 4 tot 16 juli maakt de aannemer de doorsteken in de middenberm klaar. Deze doorsteken dienen om in een latere fase verkeer van de ene zijde van de snelweg naar de andere te leiden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ‘s nachts en met een mobiele werf zodat de hinder beperkt blijft. Er zal dan in beide richtingen 1 rijstrook (de linkerrijstrook) ingenomen worden. 
Van begin augustus tot begin november leggen we tijdelijke nieuwe weginfrastructuur aan ten noorden van de E40 zodat de lokale parallelweg (Lange Ommegangstraat) verbreed wordt om er tijdelijk een autosnelweg (E40 richting Gent) van te maken. Tijdens deze werken zal het verkeer richting Gent gedurende 2 maanden op 2 versmalde rijstroken en 1 maand op 3 versmalde rijstroken rijden. 

Veiligheidsmaatregelen
Tijdens de werken zal er ter hoogte van de werfzone een snelheidsbeperking van 70 km/u gelden voor de veiligheid van de wegenwerkers en de weggebruikers. Hier zal ook op toegezien worden door de inzet van flitscamera’s. Verder wordt ook het dynamisch filebeveiligingssysteem ingezet om ongevallen in de staart van eventuele files te vermijden. 

Meer info over de werken en de omleidingsplannen op www.wegenenverkeer.be/erpe-mere