Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing fietspaden langs Leuvensesteenweg (N26) in Mechelen

Vernieuwing fietspaden langs Leuvensesteenweg (N26) in Mechelen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf 3 augustus de fietspaden en de bushaltes langs de Leuvensesteenweg (N26) in Mechelen. De projectzone situeert zich tussen de R12 en Planckendael. De bushaltes worden verbeterd en toegankelijker aangelegd. De klinkerverharding van de fietspaden verdwijnt en maakt plaats voor asfalt. Dit zorgt voor meer fietscomfort. Het fietspad wordt ook verbreed naar 1m80 en waar mogelijk zelfs 2 meter breed.

De Leuvensesteenweg is een van de 13 projecten in de provincie Antwerpen waarvoor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters extra budget vrijmaakt om de staat van de fietspaden langs de gewestwegen te verbeteren.
Minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “De Vlaamse regering investeert meer dan 11 miljoen euro extra in de Antwerpse fietsinfrastructuur. Verspreid over de provincie worden op 13 plaatsen de fietspaden onder handen genomen. Dat is nodig om verplaatsingen met de fiets alle kansen te geven. We willen de fietstendens die het afgelopen jaar ontstaan is, vasthouden en stimuleren.”
 
Vanaf augustus werken op Leuvensesteenweg
In Mechelen wordt er dus in augustus gestart met de vernieuwing van de fietspaden. Van 3 augustus tot 5 september is de zone tussen R12 en Motstraat aan de beurt. Van 6 september tot midden oktober werkt AWV vanaf Stationsberg tot net voorbij Planckendael.
De tussenliggende zone, tussen Motstraat en Stationsberg, zal omwille van andere werken in de omgeving verschuiven naar het voorjaar van 2022.

Tijdens de werken geldt er enkelrichtingsverkeer op de Leuvensesteenweg ter hoogte van de werfzone van Mechelen naar Leuven (staduitwaarts). Het verkeer in de andere richting, richting Mechelen, volgt een omleiding vanaf de Trianonlaan (N267) langs domein Hofstade naar de E19. Op de Leuvensesteenweg waar niet gewerkt wordt, blijft lokaal verkeer in twee richtingen mogelijk. Fietsers rijden in beide richtingen op het fietspad aan de overkant van de weg, waar niet gewerkt wordt.
 
Meer info
www.wegenenverkeer.be/mechelen

Vernieuwing fietspaden langs Leuvensesteenweg (N26) in Mechelen

Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.