Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing fietspaden, bermen en inritten op Kamperbaan (N73)

Vernieuwing fietspaden, bermen en inritten op Kamperbaan (N73)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf maandag 12 juni de vrijliggende fietspaden langs de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel over zo’n 800 meter. Dat maakt ze veiliger en comfortabeler. AWV legt tegelijk ook de tussenbermen en inritten aan tussen huisnummers 104 en 158 (het einde van het bewoonde gedeelte). AWV werkt in twee fases, die elk ongeveer een maand duren, met enkele weken bouwverlof ertussen. Beurtelings verkeer blijft grotendeels mogelijk in beide richtingen.  

Fietspaden vernieuwd per rijrichting 

De werken starten op maandag 12 juni en worden in twee fases uitgevoerd, per rijrichting. Elke fase duurt ongeveer één maand. In de eerste fase werkt de aannemer richting Hechtel-Eksel. Eerst breekt hij het bestaande fietspad op, gedurende een tweetal weken. Tijdens drie opeenvolgende nachten legt hij vervolgens nieuwe fundering, de onderlaag asfalt en ten slotte de toplaag asfalt. Dat gebeurt volgens de planning telkens in de derde week van de fase. 
Tenslotte legt de aannemer de tussenbermen en inritten aan. Midden juli zouden de werken in die richting klaar moeten zijn, onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden. 

In de tweede helft van augustus start de tweede fase richting Leopoldsburg. De werkwijze is hetzelfde met de opbraak van de fietspaden en aanleg van fundering, onderlaag asfalt en toplaag asfalt. Ook aan die zijde worden de tussenbermen en inritten aangelegd. Eind september zouden de werken klaar moeten zijn, onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden. 

Minderhinder-maatregelen: fietsers in twee richtingen aan de kant waar niet gewerkt wordt, doorgaand verkeer blijft mogelijk

Tijdens de werken gebruiken fietsers en voetgangers het fietspad in beide richtingen aan de kant waar niet wordt gewerkt. Oversteken is mogelijk aan de bestaande oversteek Dorpsstraat/Sint-Lambertusstraat (kant centrum) en aan de tijdelijke oversteek vlak voor de werfzone (kant Leopoldsburg). Gemotoriseerd verkeer tussen Hechtel-Eksel en Leopoldsburg blijft mogelijk in beide richtingen. Ter hoogte van de werfzone geldt beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten. Na de werkuren gaat de rijweg elke dag terug open. 

Omleiding richting Leopoldsburg tijdens 6 nachten werk

De aannemer heeft 3 nachten per rijrichting nodig voor de asfalteringswerken.
Deze nachtwerken vallen volgens de huidige planning in de week van 26 juni en in de week van 4 september, steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. 

Tussen 20 uur en 6 uur legt hij dan de fundering, onderlaag en toplaag. Deze werken zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en zullen in de twee periodes vallen. Voor fietsers gelden dan dezelfde maatregelen als de werken overdag. 

Gemotoriseerd verkeer richting Leopoldsburg volgt tijdens die nachten een grote omleiding vanaf het kruispunt van de Kamperbaan (N73) met de Lommelsebaan (N715), Kiefhoekstraat, Ekselsebaan en Kerkhovensesteenweg, Lommelsesteenweg en Nicolaylaan (N746). 
Richting Hechtel geldt dan eenrichtingsverkeer op de Kamperbaan. 

Meer info: www.wegenenverkeer.be/Hechtel-Eksel