Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing fietspad 11 locaties Grote Ring Hasselt

Vernieuwing fietspad 11 locaties Grote Ring Hasselt

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt deze zomer op verschillende locaties de fietspaden en – tunnels van de Grote Ring (R71) in Hasselt. De verhardingen in betonstraatstenen worden er vervangen door asfalt. Dat moet het fietscomfort verbeteren en voor meer veiligheid zorgen in schoolomgevingen. Volgende week wordt zo het fietspad vernieuwd van de spoorwegbrug Prins-Bisschopssingel. De werken vinden gedurende twee weken ’s nachts plaats, met beperkte rijstroken ter hoogte van de werfzone.

Vlaams minister Lydia Peeters wil sterk inzetten op veilige en comfortabele fietspaden, dat vraagt de nodige investeringen. “Vanuit het relanceplan voorzie ik extra investeringen in fietsinfrastructuur. Dit jaar voeren we verspreid over heel Limburg zo’n 30-tal gelijkaardige projecten uit, om de staat van de fietspaden langs de gewestwegen sterk te verbeteren. We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt”, zegt Lydia Peeters.

AWV vernieuwt op 11 verschillende locaties de fietspaden en -tunnels van de Grote Ring (R71) in Hasselt. De fietspaden zijn op die locaties allemaal uitgevoerd in betonstraatstenen (klinkers). Telkens worden er de beklinkerde fietspaden en fietstunnels in asfalt heraangelegd. Waar nodig voeren we ook lokale herstellingswerken uit, bijvoorbeeld aan verzakte voetpaden of defecte slokkers. AWV wil zowel het fietscomfort als de verkeersveiligheid verbeteren.

Heel wat ingrepen situeren zich op drukke schoolroutes met belangrijke oversteekpunten. 

Minderhinder-maatregelen: zomermaanden, lokale fietsomleiding, occasioneel nachtwerk
AWV vernieuwt de fietspaden bewust in de zomermaanden juni, juli en augustus om de hinder voor schoolgaand fietsverkeer te beperken. 
De aannemer werkt bovendien in fases zodat er steeds een fietspad aan één zijde van de rijweg bereikbaarheid is. Zo blijft de plaatselijke fietsomleiding beperkt. Moet er uitzonderlijk ook een rijstrook op de Grote Ring zelf worden genomen, dan gebeurt dat 's nachts. Overdag is er weinig tot geen hinder voor gemotoriseerd verkeer.

De uitvoeringstermijnen verschillen per locatie, naargelang de omvang van de ingreep, maar zijn doorgaans beperkt tot enkele weken. 

Fietspadvernieuwing Prins-Bisschopssingel vanaf volgende week 's nachts
Het eerste fietspadenproject is sinds begin deze week aan de gang. Het gaat om het fietspad van de ventweg onder de Prins-Bisschopssingel, langs het spoor in de bocht ter hoogte van het crematorium. Het fietspad wordt er breder en krijgt een nieuwe toplaag in asfalt. Die werken gebeuren ‘s nachts, met een afsluiting van de ventweg. Overdag is er geen hinder.

Vanaf volgende week vernieuwt AWV het fietspad aan weerskanten van de Prins-Bisschopssingel zelf, over de volledige lengte van de spoorwegbrug goed voor in totaal 1500 meter. Ook daar worden de fietspaden in asfalt heraangelegd. De werken vinden gedurende 2 weken ’s nachts plaats (20 uur tot 6 uur), per rijrichting.

Verkeer op de Grote Ring moet er dan over één rijstrook.

Overdag is er geen hinder. Fietsers volgen overdag en ’s nachts een omleiding. 

Weersgevoelig
Opgelet: wegenwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. Bij regenweer kan de huidige planning nog gewijzigd worden.

Updates via www.wegenenverkeer.be/hasselt

Vernieuwing fietspad 11 locaties Grote Ring Hasselt