Overslaan en naar de inhoud gaan

Verlenging fietspad en aanleg rugdekking

Verlenging fietspad en aanleg rugdekking

ZOTTEGEM

Het Agentschap Wegen en Verkeer zet in op veilige fietspaden. Aan de Sint-Andriessteenweg (N454) in Zottegem wordt het bestaande fietspad 20 meter verlengd voor meer zichtbaarheid en wordt er een rugdekking geplaatst. De werken duren van maandag 11 december tot en met maandag 18 december.

Fietsers op de rijweg

Het fietspad aan de Sint-Andriessteenweg (N454) eindigt momenteel in een bocht, wat gevaarlijke situaties kan uitlokken wanneer fietsers op de rijweg komen. Daarom wordt ter hoogte van de huisnummers 120 tot 126 het fietspad richting Zottegem 20 meter verlengd. Zo worden fietsers beter zichtbaar voor gemotoriseerd verkeer dat de bocht uit komt. Er wordt bovendien een reflecterende koker geplaatst op de rijweg waar het fietspad eindigt om fietsers die de rijweg oprijden rugdekking te geven. Het gemotoriseerd verkeer wordt zo op tijd gewaarschuwd dat ze de rijweg moeten delen met fietsers.

Tijdelijke verkeerslichten

Tijdens de werken zullen fietsers meegaan op de rijweg. Het gemotoriseerd verkeer rijdt op één rijvak in plaats van twee. De beurtelingse doorgang wordt geregeld via tijdelijke verkeerslichten.

Meer info is te vinden op www.wegenenverkeer.be/zottegem.