Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbeteringen voor fietsers en voetgangers op kruispunt R30-Vaartdijkstraat/Bargeweg in Brugge

Verbeteringen voor fietsers en voetgangers op kruispunt R30-Vaartdijkstraat/Bargeweg in Brugge

Meer fietsers en voetgangers

Na de kerstvakantie starten de leerlingen van het VTI Brugge in de nieuwe campus in de Vaartdijkstraat. Iets noordelijker in de Bargeweg is het nieuwe muziekcentrum Cactus – dat in de loop van 2022 zijn deuren opent – in aanbouw. Het kruispunt van de ring met de Vaartdijkstraat en Bargeweg krijgt in de toekomst dus nog veel meer fietsers en voetgangers te verwerken dan vandaag. Daarom voeren Wegen en Verkeer en stad Brugge enkele noodzakelijke verbeteringen door. 

Bredere fietspaden, veilige kruispunten

Zowel het fietspad als het voetpad in de Bargeweg worden breder gemaakt. Daarnaast wordt ook de in-en uitrit voor autos aan het kruispunt met de buitenring aangepast. Na de werken sluiten de in- en uitrit rechter aan op de Bargeweg: zo zien autobestuurders en fietsers elkaar beter aankomen en krijgen fietsers die de buitenring volgen voorrang t.o.v. het afslaand auto- en busverkeer naar de Bargeweg. De Vaartdijkstraat wordt ter hoogte van de buitenring definitief afgesloten voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er na de werken wel nog door. Samen met de werken aan het kruispunt krijgt een deel van de Buiten Katelijnevest een nieuwe asfaltlaag.

Werken stad Brugge na paasvakantie 2022

Wegen en Verkeer en stad Brugge slaan de handen in elkaar om de fietsinfrastructuur op dit punt te verbeteren. De werken van Wegen en Verkeer op het kruispunt met de ring - een gewestweg, dus in het beheer van de Vlaamse overheid - duren tot eind maart 2022. Na het paasverlof 2022 gaat de stad Brugge verder met de heraanleg van de Bargeweg langs de zuidkant van het Cactusgebouw.

Omleidingen fietsers en auto’s

Vanaf 17 januari wordt het kruispunt van de buitenring met de Bargeweg en Vaartdijkstraat afgesloten voor fietsers en auto’s. Vanaf het station worden alle fietsers op de R30 omgeleid naar het fietspad langs de R30 aan de kant van het centrum van Brugge. Die omleiding wordt verder via Bargeweg, Katelijnepoort en Brugeoise fietsersbrug aangeduid. Fietsers vanaf Vaartdijkstraat volgen die omleiding in omgekeerde richting. Het autoverkeer dat gebruikelijk de Bargeweg neemt, wordt doorverwezen naar de Katelijnepoort. 

Actuele informatie over de verkeershinder lees je op wegenenverkeer.be/brugge