Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiliger en vlotter verkeer in Ninove dankzij vernieuwing Brakelsesteenweg

Veiliger en vlotter verkeer in Ninove dankzij vernieuwing Brakelsesteenweg

Te smalle fietspaden, veel afslaande bewegingen naar de winkels langs de weg, automobilisten die gevaarlijke manoeuvres maken om files te passeren, … De Brakelsesteenweg in Ninove is vandaag geen aangename en veilige weg. Ook de komst van een nieuw winkelcentrum vraagt om een andere weginrichting. Daarom investeren het Agentschap Wegen en Verkeer en projectontwikkelaar Mitiska in de heraanleg van de Brakelsesteenweg. We pakken de weg aan van de Aardeweg tot net voorbij Feestzalen De Vos. Daarbij maken we werk van en nieuw wegdek in asfalt, veiligere fietspaden, een middenberm, twee keerpunten en een keerlus. Onder het wegdek leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan. 

Aan het nieuwe ontwerp ging heel wat studiewerk vooraf. Met het ontwerp dat nu voorligt, zijn we ervan overtuigd dat we van deze weg een veiligere, meer comfortabele en vlotte weg zullen maken voor alle weggebruikers.

Keerpunten, een keerlus en een middenberm
Vandaag kruisen auto’s elkaar terwijl ze afslagbewegingen maken. Dat verhoogt het risico op aanrijdingen. Om dat gevaar te beperken leggen we over het hele traject een middenberm aan. Zo dwingen we automobilisten om gebruik te maken van de nieuwe keerpunten en keerlus.

Afbeelding verwijderd.

Ter hoogte van AVEVE leggen we 2 keerpunten aan. Dit is ook de plek waar het nieuwe winkelcentrum komt. Dankzij de keerpunten kunnen auto’s vlot en veilig keren op de weg. Doorrijdend verkeer krijgt daarbij voorrang op kerende automobilisten. Zo garanderen we een goede verkeersdoorstroming ook op drukke momenten.
 
Automobilisten die de parking van het nieuwe winkelcentrum willen oprijden doen dat via de rechtsafslagstrook. Recht tegenover het winkelcentrum komt een goed zichtbaar zebrapad en een fietsoversteekplaats.

Afbeelding verwijderd.

Aan de Ziekhuizenstraat leggen we een keerlus aan. Het verkeer dat uit de Ziekhuizenstraat komt, kan deze lus gebruiken om in de richting van Ninove te rijden. Het doorrijdend verkeer wordt niet gehinderd door deze keerbewegingen. Ook aan Feestzalen De Vos kunnen automobilisten de steenweg richting Brakel oprijden.

Veiligere fietspaden
Fietspaden worden van de weg gescheiden door een schrikstrook van minimum 80 centimeter breed. Alleen in de zone tussen de Aardeweg en het keerpunt aan AVEVE zal het fietspad naast de rijweg komen liggen. Het fietspad komt hier iets hoger te liggen dan de rijweg. En om de veiligheid te verhogen zal in deze zone een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur gelden. Op andere plekken is dat 70 kilometer per uur.
 
Timing
In januari 2021 starten de voorbereidende werken. Het terrein zal daarbij op verschillende plaatsen verbreed en opgehoogd worden en er worden ook 2 woningen afgebroken. In februari of maart 2021 volgen de nutswerken, waarbij de nutsmaatschappijen nieuwe leidingen aanleggen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie. In de zomer van 2021 gaan dan de uiteindelijke weg- en rioleringswerken van start. Het agentschap hoopt deze af te ronden in 2022.
 
Impact
Tijdens de voorbereidende werken (januari en februari 2021) en de nutswerken (februari tot en met mei 2021) zal het verkeer komende van het verkeersplein ‘den Dollar’ in de richting van Brakel de werf kunnen passeren. Verkeer richting het centrum van Ninove wordt omgeleid. Deze omleiding is voor lokaal verkeer en verkeer -3,5 ton. Verkeer +3,5 ton wordt omgeleid via N460 en N45/N28.

Afbeelding verwijderd.

Tijdens de weg- en rioleringswerken (zomer 2021 tot eind 2022) zal een tijdelijke werfweg met eenrichtingsverkeer de toegankelijkheid van woningen en handelszaken op de meeste momenten garanderen. Doorgaand verkeer zal omgeleid worden.
 
Digitaal infomoment op woensdag 9 december
Op woensdag 9 december organiseert AWV een digitaal infomoment om de plannen uitgebreid toe te lichten aan buurtbewoners. Daarbij komen onder andere de timing, het verloop van de werken en de te verwachten hinder aan bod. AWV neemt ook de tijd om op vragen te antwoorden. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via www.wegenenverkeer.be/ninove.
 
Alle info over deze werken op www.wegenenverkeer.be/ninove