Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiliger en vlotter aan kruispunt Van Eycklaan en Bosmolenlaan in Maaseik

Veiliger en vlotter aan kruispunt Van Eycklaan en Bosmolenlaan in Maaseik

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf eind januari op de Weertersteenweg (N762) aanpassingen uit op en rond het kruispunt met de Van Eycklaan, de Oude Baan en de Bosmolenlaan. De fietspaden op en rondom het kruispunt worden grotendeels vernieuwd, zodat zij veilig aanliggend verhoogd van de rijweg komen te liggen. Ook de voetpaden worden plaatselijk vernieuwd. De verkeerslichten krijgen een slim karakter. De werken starten op maandag 31 januari 2022 en en zullen een tweetal maanden in beslag nemen.

“We zetten op dit kruispunt in Maaseik specifiek in op veiligheid en comfort voor de actieve weggebruiker o.a. fietsers en voetgangers, en de doorstroming richting de gewestweg,”. zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

 

Vanuit de Van Eycklaan richting Weertersteenweg komen er twee aparte afslagstroken ter hoogte van de verkeerslichten: één naar links, één naar rechts. De verhoging van de capaciteit zorgt voor een vlottere verkeersafwikkeling. Ook de veiligheid van de fietsers verhoogt, omdat zij op die plek niet meer in conflict komen met gemotoriseerd rechtsafslaand verkeer. 

Ter hoogte van de Bosmolenlaan komt er een extra fiets- en voetgangersoversteek aan de verkeerslichten. Op die manier kunnen fietsers en voetgangers er veilig de Weertersteenweg kruisen.

Op dat kruispunt wordt een stukje berm van de Weertersteenweg onthard en groen ingezaaid, om foutparkeren te vermijden. Dit zorgt ervoor dat de hulpdiensten veilig tot aan het aanliggende gebouw kunnen geraken. 

“Door de omvorming tot slimme verkeerslichten zal de doorstroming op de kruispunten nog veiliger en vlotter kunnen verlopen, ook voor de voetgangers en de fietsers”, zegt minister Peeters. De verkeerslichtenregelingen kan, aan de hand van informatie van detectoren op het kruispunt, straks flexibel inspelen op de diverse weggebruikers die zich op dat moment aandienen op het kruispunt. Zo worden de groentijden geoptimaliseerd. 

De werken starten op 31 januari 2022 en zullen een tweetal maanden in beslag nemen. 

 

 

WeersgevoeligOpgelet: wegenwerken zijn steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De huidige planning kan nog wijzigen. 

 

 

Minderhinder-maatregelen: veilige doorgang voetgangers en fietsers, grote hinderIn totaliteit zal er nog tot eind maart op bepaalde momenten actie op het terrein zijn, met de nodige verkeershinder. De werken aan de bekabelingen van de verkeerslichten worden in de bermen en hoeken van het kruispunt uitgevoerd. Het asfalteren en markeren gebeurt bij droog weer, en zou ‘s nachts of tijdens een weekend kunnen gebeuren. 

 

Ter hoogte van de verkeerslichten zal de doorgang voor fietsers en voetgangers belemmerd zijn. Indien nodig, wordt een plaatselijk alternatief traject aangegeven zodat men steeds veilig te voet rondom het kruispunt kan passeren.

Voor fietsers wordt een omleiding via de zijstraten rondom het kruispunt gesignaleerd. 

 

Het gemotoriseerd verkeer ondervindt grote hinder, maar blijft in alle rijrichtingen mogelijk op het kruispunt.