Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige oversteekplaatsen met middenbermen op Heppensesteenweg (N141) in Ham

Veilige oversteekplaatsen met middenbermen op Heppensesteenweg (N141) in Ham

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt vanaf maandag 8 mei 2023 aan veilige voetgangers- en fietsoversteken op de Heppensesteenweg (N141) in Ham. Aan de Beukenlaan en Pompstraat worden twee middenbermen met aangepaste en verlichte oversteken ingericht. De ingreep zal de veiligheid voor actieve weggebruikers op de schoolroute verhogen. De werken duren een 2-tal weken met omleiding voor verkeer richting Heppen.

Middenbermen en verlichte oversteken aan Beukenlaan en Pompstraat

De nieuwe middenbermen worden gedeeltelijk verhard en verder verlengd met markeringen. Zo kunnen voetgangers en fietsers er voortaan in twee bewegingen oversteken en zich veilig in de middenberm opstellen. De afslagstrook op de Heppensesteenweg, richting de Beukenlaan, wordt ingekort. 

De oostelijke oversteekplaats schuift enkele meters op en de oversteek aan de Pompstraat wordt meer haaks op de Heppensesteenweg ingericht, voor meer overzicht op het kruispunt. Ook de aantakking van de Pompstraat op de gewestweg wordt aangepast. Tenslotte worden er korte fietssuggestiestroken op beide zijstraten, richting de oversteken, aangebracht. 

De zichtbaarheid en veiligheid van o.a. schoolgaande kinderen die de gewestweg hier willen oversteken gaat er door de herinrichting sterk op vooruit.

De werken starten maandag 8 mei 2023 en zullen een 2-tal weken duren.

Minderhinder-maatregelen: verkeer richting Heppen omgeleid

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. De werken worden in twee fases uitgevoerd; eerst werkt men aan de kant van de Pompstraat. 

Voetgangers en fietsers worden rond de werfzone geleid. 

Doorgaand verkeer op de Torenlaan/Heppensesteenweg richting Heppen wordt vanaf Heldenplein/Kerkhofstraat omgeleid over de Bevrijdingsstraat en Allerheiligenberg. Richting Ham blijft gemotoriseerd verkeer mogelijk aan een verlaagde snelheid van 50 km per uur.

Op de Pompstraat en Beukenlaan, richting de kruising met de steenweg, gelden eveneens tijdelijke beperkingen zoals een verplichte rijrichting om de steenweg op te rijden en enkel toegang voor plaatselijk verkeer. 

Weersgevoelig
Opgelet: asfalt- en wegenwerken zijn afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan steeds wijzigen.