Overslaan en naar de inhoud gaan

Veilige fietsoversteken op Diestersteenweg (N2) in Hasselt

Veilige fietsoversteken op Diestersteenweg (N2) in Hasselt

Het Agentschap Wegen en Verkeer start vanaf maandag 27 februari 2023 met de inrichting van veilige fietsoversteekplaatsen op de Diestersteenweg (N2) in Hasselt. Ter hoogte van de aansluitingen met de Oudestraat en van Veldekelaan worden er fietsoversteken met middeneiland en omegabeugels voorzien. Dergelijke fietsoversteekplaatsen verhogen de veiligheid voor actieve weggebruikers die de fiets als alternatief vervoermiddel voor woon- en werkverkeer alsook in hun vrije tijd gebruiken. Het gaat opnieuw om een aanpassing die kadert binnen het programma Mobiliteit Innovatief Aanpakken. De werken zullen een 2-tal weken duren.

Verkeersveiligheid staat hoog bovenaan de prioriteitenlijst. Met MIA wil de overheid versneld gevaarlijke locaties op gewestwegen wegwerken en het gebruik van de fiets stimuleren. Het gaat om gekende verkeersonveilige punten die al langer op de agenda staan, zoals fietspaden verbreden, rijwegen vernieuwen, oversteekpunten beveiligen of kruispunten herinrichten.

Om de MIA-aanpak te testen lopen er proefprojecten in Limburg en West-Vlaanderen. In Limburg gaat het over zo’n 50 projecten. Meer info op www.vlaanderen.be/mia

Nieuwe fietsoversteekplaatsen aan Oudestraat en van Veldekelaan in Spalbeek 

Aan de Oudestraat komt er zowel aan de oost- als aan de westzijde een oversteekplaats voor fietsers. Beide oversteken worden voorzien van heldere verlichting boven de weg. Ook het fietspad wordt aan de kruising met de gewestweg aan weerskanten vernieuwd.

De fietsoversteek aan de van Veldekelaan wordt als één dubbelrichtingsoversteekplaats, aan de oostzijde, ingericht. Het fietspad aan de kruising met de gewestweg wordt bijgevolg ook aangepast om tweerichtingsverkeer voor fietsers richting deze oversteekplaats mogelijk te maken.

Aan beide kanten van de rijweg worden de parkeerstroken ingekort om een opstelzone voor overstekende fietsers te creëren, de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen te vergroten, en fietsers te beveiligen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van vergunde inritten.

Met deze herinrichting verbetert de verkeersveiligheid, en in het bijzonder de fietsveiligheid. 

Minderhinder-maatregelen: gemotoriseerd verkeer over aangepaste rijstrook, fietsers langs één zijde op de gewestweg

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. 

Voetgangers en fietsers zullen zich tijdelijk, in twee richtingen, langs één zijde van de N2 kunnen verplaatsen. Gemotoriseerd verkeer wordt over een aangepaste rijstrook van de Diestersteenweg geleid. Woningen en handelszaken blijven tijdens de werken bereikbaar.

De werken starten maandag 27 februari 2023 en zullen ca. 2 weken duren.

Weersgevoelig
Opgelet: asfalt- en wegenwerken zijn afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan steeds wijzigen.