Overslaan en naar de inhoud gaan

Vanavond plaatselijke asfaltvernieuwingen op kleine ring (R70)

Vanavond plaatselijke asfaltvernieuwingen op kleine ring (R70)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt op verschillende plaatsen in Limburg de fietspaden langs gewestwegen. Dat moet het fietscomfort op de Limburgse fietspaden verbeteren. Vanavond, woensdag 5 april, vanaf 20 uur ‘s avonds wordt het asfalt vernieuwd op het kruispunt van de Thonissenlaan (R70) met de Kempische Steenweg, en ook plaatselijk op de Guffenslaan ter hoogte van de Guido Gezellestraat en de Maastrichtersteenweg. Tijdens de werken kan er geluidshinder optreden en gelden er mogelijk plaatselijke omleidingen.

Asfaltrenovatie Thonissenlaan en Guffenslaan

AWV vernieuwt plaatselijk de asfalttoplaag van het kruispunt Thonissenlaan met de Kempische Steenweg (N74), op de kleine ring in Hasselt. De oneffenheden aan de fietsoversteekplaatsen worden gelijktijdig weggewerkt. Vervolgens worden er op de nieuwe asfaltlaag gepaste markeringen aangebracht. 

Ook op de Guffenslaan, aan de Guido Gezellestraat, wordt de asfaltering aan de fietsoversteekplaats aangepakt. Tenslotte wordt er nog gewerkt aan het asfalt van de linkerrijstrook op de Guffenslaan, ter hoogte van de Maastrichtersteenweg (N2). Het gaat om een zone van zo’n 50 meter, vlak voor het kruispunt.

In Limburg werden er op meer dan 200 locaties kleine ingrepen gerealiseerd, die het fietscomfort aanzienlijk moeten verhogen. We maken daarbij een duidelijke keuze voor asfalt als beste ondergrond en trachten hindernissen en obstakels op fietspaden en oversteekplaatsen weg te werken.

Minderhinder-maatregelen: avond- en nachtwerk, plaatselijke omleidingen

Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker. 

Doorgaand verkeer op de Thonissenlaan blijft mogelijk, het kruispunt met de Kempische Steenweg is niet toegankelijk. Fietsers en gemotoriseerde voertuigen volgen bijgevolg in de werfzone een lokale omleiding in beide richtingen.

Op het kruispunt van de Guffenslaan x Maastrichtersteenweg wordt het verkeer tijdelijk over één rijstrook geleid. 

De werken worden woensdag 5 april 2023 vanaf 20 uur uitgevoerd. De keerzijde van asfalteringswerken is dat omwonenden geluidshinder ondervinden door de freesmachines die het oude asfalt verwijderen, en de aan- en afrijdende vrachtwagens. 

Donderdagavond 6 april ‘23 wordt als reserve voorzien.

Weersgevoelig
Opgelet: asfalt- en wegenwerken zijn afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan steeds wijzigen.