Overslaan en naar de inhoud gaan

Vanaf maandag 30 mei vernieuwing dubbelrichtingsfietspad op de Weg naar Opglabbeek tussen industriezone en Meeuwen-centrum

Vanaf maandag 30 mei vernieuwing dubbelrichtingsfietspad op de Weg naar Opglabbeek tussen industriezone en Meeuwen-centrum

In Oudsbergen vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vanaf volgende week het dubbelrichtingsfietspad van de Weg naar Opglabbeek tussen de industriezone Opglabbeek en Meeuwen-centrum. Over een afstand van ongeveer 5 kilometer wordt het betonnen fietspad in asfalt heraangelegd. Waar mogelijk wordt het ook breder gemaakt. Fietsers volgen een omleiding via het parallel gelegen fietsroutenetwerk. De vernieuwing duurt ongeveer twee weken.  De werken waren oorspronkelijk voorzien voor het najaar 2021, maar zijn door omstandigheden geschoven naar voorjaar 2022. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer zet sterk in op veilige en comfortabele fietspaden, dat vraagt de nodige investeringen. Vanuit het relanceplan voorzien we extra investeringen in fietsinfrastructuur. Dit jaar voeren we verspreid over heel Limburg zo’n 30-tal gelijkaardige projecten uit, om de staat van de fietspaden langs de gewestwegen sterk te verbeteren. We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt.

Breder fietspad in asfalt voor meer comfort

AWV zal in Oudsbergen het dubbelrichtingsfietspad van de Weg naar Opglabbeek, Weg naar Meeuwen, Plockroy en de Genkerbaan (N76) vernieuwen, tussen de rotonde Bedrijfsstraat van het industrieterrein Opglabbeek en de aansluiting van de Genitsstraat (aan het tankstation) met de Genkerbaan in Meeuwen-centrum. 

Over een afstand bijna 5 kilometer wordt het betonnen fietspad in asfalt heraangelegd. Het fietspad wordt waar mogelijk ook verbreed, richting de rijweg. De fietsoversteekplaatsen aan de Gestelstraat en de Dampstraat, en de rotonde Genkerbaan zijn eerder al vernieuwd en vallen dus buiten de projectzone. Met de ingreep wil AWV het fietscomfort en de veiligheid verbeteren. 

Minderhindermaatregelen: omleiding via fietsroutenetwerk

De werken starten op maandag 30 mei. De aannemer werkt in twee fases: de eerste fase omvat de zone tussen de rotonde Bedrijfsstraat en de Gestelstraat, de tweede fase die tussen de Gestelstraat en de aansluiting Genitsstraat met de Genkerbaan. De werken starten aan de industriezone en schuiven op richting Meeuwen-centrum en duren ongeveer twee weken. 

Het fietspad is per fase volledig onderbroken en er is geen fietsverkeer mogelijk. De fietsomleiding verloopt via het fietsroutenetwerk tussen Meeuwen en Opglabbeek, dat grotendeels vlak naast de N76 loopt. Omwille van de herinrichtingswerken op het industrieterrein Opglabbeek-Noord moeten fietsers een stuk via de Weg naar Zwartberg fietsen. Er is geen hinder voor het autoverkeer.