Overslaan en naar de inhoud gaan

Vanaf 5 februari werken aan afrit Het Zuid (5a) van Antwerpse ring

Vanaf 5 februari werken aan afrit Het Zuid (5a) van Antwerpse ring

Vanaf maandag 5 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken voor de aanleg van een doorsteek ter hoogte van afrit Het Zuid (5a) op de Antwerpse ring (R1) richting Gent. Dat is de afrit waarop sinds februari 2023 een tonnagebeperking geldt voor vrachtverkeer boven 3,5 ton. De nieuwe doorsteek verbindt de afrit met de A112 naar de Bolivartunnel/afrit Singel. Na de realisatie hiervan kan alle verkeer opnieuw van deze afrit gebruikmaken zonder beperkende maatregelen. Het gedeelte over de spoorwegbrug wordt na de werken uit dienst genomen. De aanleg van de doorsteek gebeurt in twee fases en duurt tot begin maart. Tijdens de tweede fase, van 19 februari tot en met 1 maart, wordt de afrit tijdelijk volledig afgesloten. Alle verkeer volgt dan de huidige omleiding voor vrachtverkeer.

Op de afrit Het Zuid (5a) van de Antwerpse ring richting Gent bevindt zich een brug die over de nabijgelegen spoorlijn loopt. Omdat bij inspecties schade was vastgesteld aan de brugliggers werd in februari 2023 uit voorzorg een tonnagebeperking ingevoerd op de afrit. Zwaar verkeer boven 3,5 ton mag sindsdien de afrit niet langer gebruiken en volgt een lokale omleiding.

Nieuwe doorsteek

Voor de brug zijn geen renovatieplannen voorzien omdat deze op termijn plaats maakt voor het project Ringpark Zuid. Binnen Ringpark Zuid wordt de verkeersknoop ter hoogte van de Kennedytunnel opnieuw heraangelegd. “Als tussentijdse oplossing wordt vanaf maandag 5 februari een doorsteek aangelegd die de huidige afrit zal aantakken op de verbinding van de A112 naar de Bolivartunnel/afrit Singel. Dankzij deze nieuwe verbinding wordt het verkeer straks niet langer over de spoorwegbrug gestuurd en kan de afrit opnieuw gebruikt worden door vrachtverkeer boven de 3,5 ton”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Aanleg doorsteek vanaf 5 februari

De werken aan de doorsteek beginnen vanaf maandag 5 februari en duren tot begin maart. Tijdens de eerste fase, van 5 tot en met 18 februari, wijzigt de huidige verkeerssituatie niet. De afrit blijft over één rijstrook open voor gemotoriseerd verkeer onder de 3,5 ton. Vrachtverkeer (+3,5t) volgt de reeds geldende omleiding. Tijdens de tweede fase, van 19 februari tot en met 1 maart, is er tijdelijk meer verkeershinder. De afrit Het Zuid (5a) wordt dan volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Gedurende deze twee weken volgt ook het autoverkeer de omleiding voor vrachtwagens. Deze omleiding wordt met borden aangeduid vanaf de verbindingslus naar de A12, vervolgens afrit Wilrijk (5) en dan verder via de Vogelzanglaan, Jan Van Rijswijcklaan (N177) en de Jan De Voslei (N186). 

Als de werken vlot verlopen, gaat de nieuwe doorsteek vanaf zaterdag 2 maart in dienst en is er geen hinder meer voor het verkeer dat de afrit Het Zuid (5a) wil nemen.

Weersgevoelig

De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen. De meest actuele info is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/antwerpen