Overslaan en naar de inhoud gaan

Vanaf 5 december werken aan kruispunt in Steenokkerzeel

Vanaf 5 december werken aan kruispunt in Steenokkerzeel

Een aannemer voert vanaf maandag 5 december werken uit in Steenokkerzeel, op het kruispunt van de Haachtsesteenweg (N21) en de Tervuursesteenweg (N227). Het autoverkeer op de Haachtsesteenweg (in beide rijrichtingen), en op de Tervuursesteenweg (in de rijrichting van Nossegem) zal daardoor tot in de tweede helft van januari aanzienlijke vertragingen oplopen. De werken starten maandagochtend in de vroege ochtend, dus de hinder zal al voelbaar zijn in de ochtendspits.

Werken op drie takken van het kruispunt 

De aannemer zal de komende weken nieuwe kabels en verkeerslichten plaatsen langs de weg. Om die werken veilig te kunnen uitvoeren, zal hij rijstroken afsluiten op drie takken van het kruispunt. Enkele het verkeer dat op de Tervuursesteenweg vanuit Mechelen komt, zal geen bijkomende hinder ondervinden. Op de andere drie takken van het kruispunten zullen rijstroken afgesloten worden en zullen de bestuurders extra wachttijden ondervinden, bovenop de ‘structurele files’. De fietsers zullen tijdens de volledige duur van de werken zonder hinder voorbij het kruispunt kunnen rijden. 

Maar een tak tegelijk 

De aannemer zal maar op een tak tegelijk werken, om de hinder te beperken. Bijvoorbeeld, terwijl er op de Haachtsesteenweg langs de rijrichting van Kampenhout/Haacht naar Diegem/Brussel  een rijstrook afgesloten wordt, zal hij niet  werken op de tak voor het verkeer in de omgekeerde rijrichting, of op de tak voor het  verkeer van Nossegem naar Mechelen. Op de tak voor het verkeer van Mechelen naar Nossegem zal de aannemer sowieso niet werken. 

Conflicten voor fietsers 

Wie vandaag met de fiets via de Haachtsesteenweg vanuit Diegem of Kampenhout komt en de Tervuursesteenweg oversteekt, krijgt groen licht samen met de automobilisten op de Haachtsesteenweg. Dat betekent bijvoorbeeld dat een automobilist die uit Kampenhout komt en richting Nossegem wil rijden, groen licht krijgt om de Tervuursesteenweg links in te draaien, maar wel voorrang moet verlenen. Door deze verkeerssituatie zijn er in het verleden ongevallen met actieve weggebruikers en met wagens gebeurd. 

Kruispunt conflictvrij voor fietsers Haachtsesteenweg  

De werken die op 5 december starten, zijn een eerste fase in de aanpassing van de verkeerslichtenregeling.  Begin 2023, wanneer ook de nieuwe programmatie van de verkeerslichten in voege gaat, wordt het kruispunt ‘conflictvrij’ voor fietsers. Bestuurders die op de Haachtsesteenweg rijden en de Tervuursesteenweg links indraaien, krijgen vanaf dan hun eigen ‘groenfase’. Dat betekent onvermijdelijk dat de groenfasen voor alle andere gebruikers van en bewegingen op het kruispunt korter worden. Fietsers zullen veiliger op de Haachtsesteenweg kunnen rijden, maar automobilisten die in de ochtend- en avondspits vanop de Tervuursesteenweg de Haachtsesteenweg willen nemen, zullen langere wachttijden ondervinden. Op de Haachtsesteenweg zullen na het invoeren van de nieuwe regeling de wachttijden niet toenemen volgens de prognoses van Wegen en Verkeer. 

Meer tellussen: nooit zomaar voor het rood  

De aannemer zal de komende weken ook nieuwe ‘tellussen’ plaatsen. Dat zijn kabels in het wegdek die de voertuigen op een bepaalde tak detecteren om de verkeersdrukte ‘live’ te meten. De tellussen sturen signalen door naar de ‘regelaar’ van de verkeerslichten - dat is de computer die bepaalt wanneer het verkeerslicht voor een bepaalde rijrichting op groen springt en hoe lang de ‘groentijden’ voor de verschillende rijrichtingen duren.  Als de wachtrij op een bepaalde tak van het kruispunt langer wordt, kan de regelaar de groentijd voor die tak verlengen. Anderzijds is het voordeel van meer tellussen dat je nooit ‘zomaar’ voor het rood staat, want als er geen wagens staan wordt de groentijd niet onnodig verlengd.