Overslaan en naar de inhoud gaan

Vanaf 29 juni Plantin en Moretuslei onderbroken en hinder aan complex Borgerhout

Vanaf 29 juni Plantin en Moretuslei onderbroken en hinder aan complex Borgerhout

Vanaf maandag 29 juni gaan de werken aan de Plantin en Moretuslei (N184) in Antwerpen een nieuwe fase in met een grote invloed op de verkeerssituatie. De Plantin en Moretuslei wordt ter hoogte van de Provinciestraat geknipt en er zullen ook werken plaatsvinden aan het op- en afrittencomplex Borgerhout (3). Tot eind augustus zullen deze werken onvermijdelijk voor extra hinder zorgen. Doorgaand verkeer mijdt de omgeving tijdens de zomermaanden best zoveel mogelijk. Weggebruikers wordt aangeraden om het platform Slim naar Antwerpen te checken voor alternatieven om de stad vlot te bereiken.

Heraanleg kruispunt Provinciestraat
De heraanleg van de Plantin en Moretuslei staat voor een belangrijk tweeluik. In de zomermaanden juli en augustus wordt er tegelijkertijd gewerkt aan het kruispunt met de Provinciestraat en aan de zuidkant (richting Deurne) van het complex Borgerhout, waaronder ook het Singelkruispunt zelf.

Vanaf maandag 29 juni wordt het kruispunt van de Plantin en Moretuslei met de Provinciestraat volledig afgesloten. De Plantin en Moretuslei wordt daardoor de facto geknipt. Het kruispunt blijft afgesloten tot 31 augustus. Verkeer van en naar het centrum van de stad vermijdt best de omgeving. Plaatselijk verkeer op de Plantin en Moretuslei blijft steeds mogelijk tot aan het kruispunt. De Provinciestraat, de Rolwagenstraat en de Van Den Nestlei zijn afgesloten ter hoogte van het kruispunt. Doorgaand fietsverkeer wordt in beide richtingen omgeleid langs de werfzone. Ter hoogte van het kruispunt kunnen fietsers en voetgangers wel steeds veilig oversteken. Op het kruispunt worden ook de tramsporen vernieuwd en komt er een nieuwe halte. Daardoor is het tramverkeer (lijn 11) vanaf 29 juni gedurende drie weken onderbroken.

Renovatie complex Borgerhout: brug over ring afgesloten richting Deurne
Vanaf volgende week wordt ook de zuidkant van het op- en afrittencomplex Borgerhout (3) aangepakt. De noordkant van het complex werd vorige zomer reeds vernieuwd.
Deze zomer werkt de aannemer op de Luitenant Lippenslaan, vanaf de Singel tot net voor het Erasmus Ziekenhuis. De brug over de ring wordt volledig afgesloten in de richting van Deurne-Zuid. De op- en afritten van het complex Borgerhout die in de werfzone vallen, zijn niet of beperkt bereikbaar:

  • De opritten richting Gent en Breda/Luik komende van de Singel en Deurne-Zuid zijn afgesloten.
  • De afrit vanaf de Ring komende van Antwerpen-Zuid is afgesloten.
  • De afrit vanaf de Ring komende vanaf Antwerpen-Noord: uitsluitend rechts afslaan richting Singel/centrum.
  • Omdat AWV gelijktijdig geluidsschermen plaatst langs de E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout; blijf de op- en afrit van de buitenring wat langer open, tot zondag 12 juli, voor verkeer van en naar Deurne-Zuid. Daarna gaat ook deze op- en afrit dicht tot eind augustus.

Ook het kruispunt met de Singel wordt deze zomer aangepakt, inclusief de rijstroken van de Plantin en Moretuslei stadinwaarts en -uitwaarts tot aan de Wilrijkstraat. Dat gebeurt in verschillende fases zodat het kruispunt het merendeel van de tijd toegankelijk is. Tijdens de eerste  fase, van maandag 29 juni tot vrijdag 7 augustus, wordt er gewerkt op de rijstroken staduitwaarts van de Planting en Moretusei, de rijstroken van de Singel-Zuid (richting Berchem) en de linksafslagstrook en middenberm van de Singel-Noord. Het kruispunt blijft toegankelijk, maar de rijstroken zijn beperkt.

Kom slim naar Antwerpen
Door de knip van de Plantin en Moretuslei en de werken aan het complex Borgerhout en het Singelkruispunt verwacht het Agentschap Wegen en Verkeer ernstige hinder op deze as. Doorgaand verkeer wordt maximaal langs de Ring (R1) en de Singel gestuurd. Wie niet in de directe omgeving van de Plantin en Moretuslei moet zijn, blijft er de komende maanden beter weg. Weggebruikers wordt aangeraden om het platform Slim naar Antwerpen te checken voor alle bereikbaarheidsinformatie en slimme alternatieven om de stad vlot te bereiken.
 
Meer informatie
De meest actuele informatie en alle kaartmateriaal van de werken op de Plantin en Moretuslei en aan het complex Borgerhout is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/plantinenmoretus.