Overslaan en naar de inhoud gaan

Vanaf 27 april herinrichting dorpskern Heestert in Zwevegem

Vanaf 27 april herinrichting dorpskern Heestert in Zwevegem

Op maandag 4 mei starten de herinrichtingswerken van de dorpskern van Heestert in Zwevegem langs de N8 Gauwelstraat/Heestertplaats. De werken worden in 2 fases uitgevoerd en duren vermoedelijk tot 26 juni.  

Huidige knelpunten

Op de N8 wordt vaak te snel gereden. Vooral in de bocht aan het kruispunt Vierkeerstraat/Heestertplaats ontstaan gevaarlijke situaties. De parkeerplaatsen zijn er smal waardoor veel wagens half op het voetpad gaan staan. Voor fietsers is er momenteel niets voorzien.

Nieuwe situatie

Om de snelheid op de N8 te doen minderen, wordt er een asverschuiving aangelegd. Dit doen we door de parkeerplaatsen alternerend aan te leggen (en dus niet langer aan beide zijden van de weg). Deze maatregel zal de weg visueel versmallen en de rechtlijnigheid van de straat ‘breken’ om zo snelheidsduivels te ontmoedigen. Tegelijk wordt er met die maatregel ook ruimte vrijgemaakt om fietssuggestiestroken aan te leggen zodat fietsers beter zichtbaar zijn op de weg. Tenslotte worden ook de bushaltes heraangelegd. Er komen uitstulpende bushaltes zodat de bussen van De Lijn vlot kunnen halt houden en vertrekken.
De nieuwe parkeerplaatsen worden breder gemaakt zodat wagens niet deels op het voetpad moeten staan.

Hinder & timing?

De werken worden uitgevoerd in 2 fases:

Fase 1:

Start: maandag 4 mei
Duur: 3 weken
Wat? deze fase omvat grotendeels het aanleggen van de uitstulpende bushaltes.
Hinder? Tijdens deze fase zal het verkeer op de N8 in beide richtingen beurtelings door kunnen met behulp van werflichten.

Fase 2:

Start: aansluitend op fase 1
Duur: 4 weken
Wat? deze fase omvat het vernieuwen van het wegdek en het aanbrengen van markeringen van de fietssuggestiestroken en de parkeerplaatsen en dit per kant van de weg.
Hinder? In fase 2 zal enkel éénrichtingsverkeer toegelaten zijn: het verkeer van Avelgem richting Zwevegem blijft doorgang behouden. Het verkeer in omgekeerde richting volgt de omleiding via centrum Moen.

Veiligheid op de werf

Alle nodige veiligheidsmaatregelen worden strikt toegepast, zodat er op een veilige en verantwoorde manier kan gewerkt worden.