Overslaan en naar de inhoud gaan

Vanaf 10 aug gaat op- en afrit Torhout op E403 tijdelijk dicht

Vanaf 10 aug gaat op- en afrit Torhout op E403 tijdelijk dicht

Van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 21 augustus zal de op- en afrit Torhout van de E403 volledig afgesloten zijn omwille van twee verschillende wegenwerken. 

Welke wegenwerken?

Werken VLM
Vanaf maandag 10 augustus worden er in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werken uitgevoerd ter hoogte van het op- en afrittencomplex Torhout om de wateroverlast op de E403 en aan de oprit tegen te gaan. Er worden drie bufferbekkens gegraven met een totale capaciteit van ca. 4000 m3. Bij hevige regen zal het water van de snelweg en van de velden daarin opgevangen worden. Daarna zal het via stuwen vertraagd naar de Regenbeek vloeien. De lussen van het op- en afrittencomplex worden verder natuurlijk ingericht. De grond afkomstig van de uitgraving van de bufferbekkens wordt gespreid in de lussen.  In het najaar worden de opgehoogde delen beplant. In het midden komt een mix van zwarte els, iep en berk. Daarrond wordt een zoom van 10 meter beplant met zwarte els. Een strook van 10 meter blijft onbeplant, zodat de zichtbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers niet in het gedrang komen.  Deze werken zijn onderdeel van het landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid. De aannemingssom van de werken aan het op- en afrittencomplex van de E403 in Torhout in het kader van het landinrichtingsplan Groenhove-Vrijgeweid bedraagt €203.630,23. Deze kosten worden betaald door het Vlaams Gewest via subsidies landinrichting en via het Agentschap Wegen en Verkeer.  
Deze werken zullen tot 16 augustus duren. Meer info over het landinrichtingsproject vind je op www.vlm.be/Groenhove-Vrijgeweid

Werken AWV
Op maandag 10 augustus beginnen er ook wegenwerken op de R34 in Torhout. Plaatselijk worden greppels verhoogd en vanaf de op- en afrit van de E403 tot en met de rotonde aan de Keibergstraat wordt het versleten wegdek weggefreesd en vernieuwd in asfalt. Voor deze werken moet het op- en afrittencomplex Torhout worden afgesloten van 17 tot en met 21 augustus. 
 
Hinder?
Voor beide werken is dezelfde signalisatie nodig en daarom werden de twee werken aansluitend op elkaar ingepland. 
Alle verkeer van en naar de E403 wordt omgeleid via de R34, N32 en N35 naar het op- en afrittencomplex in Lichtervelde en omgekeerd. 
Verkeer op de E403 komende van Brugge, kan ook omrijden via afrit Ruddervoorde en de N368, N32 en R34.

Voor de werken van AWV op de R34 zal er plaatselijk hinder zijn voor de Keibergstraat. Er is een lokale omleiding voorzien. 

Timing?
De werken van VLM starten op maandag 10 augustus en duren tot 16 augustus.
De werken van AWV starten ook op maandag 10 augustus en duren tot vrijdagavond 21 augustus. 
Opgelet: in geval van slecht weer zullen deze werken opschuiven naar een latere datum.