Overslaan en naar de inhoud gaan

Tweede dialoogmarkt Ontknoping van Mechelen op 22 juni 2023

Tweede dialoogmarkt Ontknoping van Mechelen op 22 juni 2023

In de studie over de Ontknoping van Mechelen onderzoekt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de mogelijkheden om op en rond de knooppunten Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen. Het studieteam trekt op 22 juni 2023 voor de tweede keer naar belanghebbenden en burgers om hen te informeren over de stappen die gezet zijn, en om feedback te verzamelen. 

Eind 2022 organiseerde AWV samen met het studieteam een cocreatiedag met werksessies rond thema’s zoals duurzame bedrijvigheid, mobiliteit en open ruimte. De verkeerskundige oplossing werd onder de loep genomen, deelnemers konden feedback geven en de plannen verrijken met hun inzichten. Nadien vond ook een eerste dialoogmarkt plaats in het stadhuis van Mechelen. Daar kon het brede publiek kennismaken met het project, vragen stellen aan het studieteam, en ideeën en suggesties doorgeven.

Het studieteam ging aan de slag met alle input om de plannen verder uit te tekenen. Het resultaat daarvan stelt AWV voor tijdens een tweede dialoogmarkt voor het brede  publiek. De bezoekers krijgen een stand van zaken, en het studieteam toont hoe er is omgegaan met de verschillende bezorgdheden en aandachtspunten. Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het fietsnetwerk dat verder werd uitgetekend op basis van de input van vorig jaar. 
  • De verkeersoplossing die verfijnd werd; er liggen verschillende scenario’s voor die AWV graag toelicht en aftoetst. 
  • De kaart over duurzame open ruimte kreeg een update. Er zal ruimte zijn voor dialoog om te bespreken welke kansen er zijn om groen te verbinden en uit te breiden. 
  • Er wordt ook ingezoomd op het milieueffectrapport en wat daarin best onderzocht wordt. 

Praktisch

De dialoogmarkt vindt plaats op donderdag 22 juni van 17.00 tot 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom in de Dijlezaal van congres- en erfgoedcentrum Lamot (Van Beethovenstraat 8/10), in het hartje van Mechelen.