Overslaan en naar de inhoud gaan

Transformatie Leopoldlaan (N9) Eeklo ingezet: start werken op 24 januari

Transformatie Leopoldlaan (N9) Eeklo ingezet: start werken op 24 januari

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 24 januari samen met stad Eeklo en Fluvius met de eerste fase van de herinrichting van de Leopoldlaan (N9) in Eeklo. “Met dit project willen van deze drukke doorgangsweg een aangenamere, veiligere en leefbaardere laan naar het centrum van Eeklo maken. De nieuwe, bredere fietspaden, veilige oversteken, 180 nieuwe bomen, een smallere weg met asfaltverharding en nieuwe LED-verlichting zullen zorgen voor die transformatie. Hiermee investeren niet enkel in verhoogde verkeersveiligheid voor alle weggebruikers maar ook in verhoogde leefbaarheid voor de omwonende,” duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De eerste stap is het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen. Deze werken gaan 24 januari van start en gaan meteen gepaard met hinder. Alle werken moeten afgerond zijn in het najaar van 2023.

 

Veiliger en leefbaarder langs de Leopoldlaan

Door de doortrekking van de ring rond Eeklo zal er in de toekomst minder doorgaand verkeer over de Leopoldlaan rijden. We vormen deze drukke gewestweg daarom om tot een veilige, comfortabele en leefbare lokale toegangsweg naar het centrum van Eeklo. We zorgen voor aangenamer en vlotter autoverkeer en veilige fietspaden en oversteekplaatsen. We nemen maatregelen om het sluipverkeer tegen te gaan. Ook de wegverlichting wordt vernieuwd. Met groene bermen en het aanplanten van meer dan 180 nieuwe bomen maken we van de Leopoldlaan een echte groene laan.

 

Nutswerken 24 januari van start

In aanloop naar de heraanleg zullen de nutsmaatschappijen onder leiding van Fluvius kabels en leidingen verplaatsen en vernieuwen. De werken starten op 24 januari en zullen eind juli 2022 beëindigd worden. De werken verlopen in drie fasen om de hinder voor buurtbewoners en handelaars zo veel mogelijk te beperken. In een eerste fase wordt gewerkt aan de noordkant van de weg tussen huisnummer 21 en de ovonde aan het kerkhof van Eeklo (noordkant van de rijweg). In de tweede fase werken we aan de overkant (zuidzijde) tussen de ovonde en Den Teut. In fase 3 situeren de werken zich tussen Den Teut en de Leopoldlaan (N9) huisnummer 21 (noordkant van de rijweg).

 

Omleiding via Brugsesteenweg

Om de werken veilig te kunnen uitvoeren moet de aannemer het fietspad en een deel van de rijweg innemen aan de zijde waar gewerkt wordt. Gemotoriseerd verkeer stadinwaarts zal tijdens de werken omrijden via de Brugsesteenweg. Verkeer van Eeklo-centrum richting Maldegem kan gewoon over de Leopoldlaan blijven rijden. Voor fietsers geldt hetzelfde: richting Eeklo-centrum over de Brugsesteenweg, richting Maldegem over de N9.

 

Bereikbaarheid handelaars en bewoners

Bewoners en handelaars blijven zoveel mogelijk bereikbaar. Daar wordt voor gezorgd met tijdelijke rijplaten, steenslag enz.  De wekelijkse markt op donderdag blijft doorgaan in Boelare en op de Markt. Voor bewoners en handelaars in en om de werfzone wordt ook een omgevingsmanager ingezet waarbij ze terecht kunnen met al hun vragen, bezorgdheden en noden die verbonden zijn aan de werf. Dat kan via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of 0476 72 22 57. 

Alle informatie is steeds terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/eeklo