Overslaan en naar de inhoud gaan

Toekomstplannen Maastrichtersteenweg Vroenhoven op tafel

Toekomstplannen Maastrichtersteenweg Vroenhoven op tafel

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil de Maastrichtersteenweg (N79) in Vroenhoven (Riemst) op termijn verder vernieuwen met veilige fietspaden. De voorontwerpen liggen nu op tafel voor het hele gebied tussen Riemst-centrum en de Nederlandse grens. Voor het kruispunt met de Burgemeester Marresbaan (N78) worden er straks verkeerslichten voorzien voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling. AWV organiseert nu een online bevraging en infosessie om te polsen naar de inzichten van alle geïnteresseerden in de omgeving.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de gemeente Riemst en rioolbeheerder Fluvius werken momenteel aan een volgende stap in de gefaseerde vernieuwing van de N79 Tongersesteenweg en Maastrichtersteenweg in Riemst. De voorbije jaren werd zo Riemst-centrum al volledig heringericht. Afgelopen jaar heeft een studiebureau het stuk van de Maastrichtersteenweg tussen Riemst-centrum en de grens met Maastricht verder op papier gezet in voorontwerpplannen.

Vlaams minister van Mobiliteit Peeters: “Binnen de toekomstplannen voor de Maastrichtersteenweg ligt de nadruk in eerste instantie op meer verkeersveiligheid, met onder andere veilige kruispunten, fietsoversteekplaatsen en vrijliggende of verhoogde fietspaden.”

Fluvius heeft tegelijk de ambitie om op dit tracé een gescheiden riolering aan te leggen. Een belangrijk uitgangsprincipe is het maximale behoud van de beeldbepalende bomen langs de gewestweg.

Gefaseerde uitvoering op langere termijn
We spreken vandaag nog niet over een schop in de grond. In een eerste fase zal het kruispunt met de Burgemeester Marresbaan (N78) en de Heukelommerweg worden vernieuwd. Daarvoor moeten eerst een aantal grondverwervingen gebeuren.  De voortgang hiervan zal bepalen wanneer deze eerste fase kan gerealiseerd worden.

Online bevraging en digitale infosessie 
Om alle betrokkenen en geïnteresseerden in de omgeving goed te informeren en te bevragen over de plannen, organiseert AWV nu een digitale informatieronde. Begin januari vond er al een eerste dialoogsessie plaats met de ondernemers rond het kruispunt N79 x N78. 

Via wegenenverkeer.be/vroenhoven vindt men nu alle beschikbare projectinformatie. In een gebruiksvriendelijke online bevraging kan men er reageren op alle onderdelen van de plannen. Om daarna in dialoog te gaan, wordt er ook een digitale infosessie voorzien op 11 februari 2021 om 19.30u Inschrijven daarvoor gebeurt via de online bevraging. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen. 

Alle info op www.wegenenverkeer.be/vroenhoven