Overslaan en naar de inhoud gaan

Tiense stadsboulevard is na zes jaar werken helemaal klaar

Tiense stadsboulevard is na zes jaar werken helemaal klaar

Op dinsdag 1 december, rond de middag, heeft het Agentschap Wegen en  Verkeer het kruispunt van de Tiense Vesten en de Aandorenstraat volledig opengesteld voor het verkeer. Het kruispunt is het laatste van vijf kruispunten dat de afgelopen zes jaar veiliger gemaakt werd. Wegen en Verkeer en de stad Tienen maakten van de gelegenheid gebruik om ook het twee kilometer lange wegvak tussen het kruispunt van de Aarschotsesteenweg en dat van de Aandorenstraat veiliger te maken. Fietsers en voetgangers kunnen er zich nu in alle comfort verplaatsen over gescheiden fietspaden en brede voetpaden. De Vesten zijn ook aangenamer geworden, met minder beton en meer groen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters “Met een investering van 20 miljoen euro waarvan 11,8 miljoen vanuit de Vlaamse overheid hebben we werk gemaakt van brede en gescheiden fietspaden, parallelwegen voor de omwonenden en veiligere kruispunten voor alle weggebruikers. De herinrichting van de Tiense Vesten is een project waar we als Vlaamse overheid trots op zijn.”

Burgemeester Katrien Partyka van Tienen:  “We hebben zo veel mogelijk betonvlakken onthard om bomen en extra groen aan te planten tussen de kruispunten. We streven ernaar om van de Vesten ook ontmoetingsplaatsen te maken tussen Tienenaren. Ik ben blij dat er is ingezet op elementen die daartoe bijdragen zoals groen en zitbanken”.

 
Bekijk de beeldreportage (met foto’s in hoge resolutie) op de website van Wegen en Verkeer
 

 

Ingrijpende vernieuwing van 2 kilometer publieke ruimte

Hoewel veilige kruispunten de prioriteit en het uitgangspunt van deze grote herinrichting waren, maakten Wegen en Verkeer en de stad Tienen van dit project vooral gebruik om de publieke ruimte mooier en comfortabeler te maken. Met een focus op veiligheid, comfort en meer groen kregen de Noordelijke Vesten een grondige update die vandaag resulteert in een echte stadsboulevard. Over het hele tracé van twee kilometer lang verbetert de levenskwaliteit van de omwonenden en de veiligheid van de fietsers en voetgangers. 

Duidelijke buffers tussen doorgaand verkeer en de omgeving

De rijweg van de Vesten werd versmald van twee rijstroken naar een rijstrook per rijrichting. Op die manier kwam er ruimte vrij voor groene bermen die als buffers dienen tussen het verkeer en de omgeving, en parallelwegen die het lokale van het doorgaande verkeer scheiden. De omwonenden hebben nu meer rust voor hun deur en de vesten zijn er ook voor passanten aangenamer op geworden. 

Compacte en overzichtelijke kruispunten

De kruispunten van de Aarschotsesteenweg / Leuvensestraat, Diestsesteenweg / Gilainstraat, Oplintersesteenweg / Veldbornstraat, Kapucijnenstraat / Slachthuisstraat en tot slot dat van de Aandorenstraat / Beauduinstraat waren voor de herinrichting uitgestrekte asfalt- en betonvlaktes. Sinds de herinrichting zijn ze veel compacter en daardoor overzichtelijker. De fietsers kunnen er oversteken over duidelijk zichtbare fietspaden en ook de voetgangers hebben nu beveiligde oversteekplaatsen met rateltikkers en drukknoppen voor slechtzienden en blinden. 

Autoverkeer vlotter maken waar het kan

Sinds de herinrichting van de Diestsepoort merken veel automobilisten op dat de linkse afslagbeweging voor de bestuurders die van de Leuvensesteenweg komen en de Diestsesteenweg willen nemen, op de drukke momenten traag verloopt. Wegen en Verkeer zal de komende maanden en in de verdere toekomst - wanneer de structurele verkeersdrukte door het einde van de gezondheidscrisis weer zal toenemen - samen met de stad Tienen de doorstroming van het autoverkeer op alle kruispunten nauwgezet monitoren. Er zullen metingen gebeuren en waar nodig zal de regeling van de verkeerslichten aangepast worden om de doorstroming op punt te stellen.

Vlotter en comfortabeler openbaar vervoer 

De herinrichting van de Vesten is ook voor het openbaar vervoer een grote stap vooruit geweest. Wegen en Verkeer legde in totaal tien nieuwe bushaltes aan met een verhoogd perron, zodat iedereen - ook mensen met een fysieke handicap - in alle comfort de bus kunnen nemen. Aan twee bushaltes stopt de bus op de rijbaan. Daardoor wint de bus tijd, wat van de bus een interessanter alternatief maakt voor de wagen.  

Milieuvriendelijke riolering 

In het volledige, twee kilometer lange tracé van de werken werd ten slotte ook de bestaande riolering vervangen door een milieuvriendelijke riolering. Dat betekent: een gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Voor de vernieuwing kwam al het water in een rioleringsbuis terecht.