Overslaan en naar de inhoud gaan

TESTPROJECT GROENE STROOM LANGS E34 AAN COMPLEX ZELZATE-WEST

TESTPROJECT GROENE STROOM LANGS E34 AAN COMPLEX ZELZATE-WEST

 
ZELZATE

Wegen en Verkeer wil eigen elektriciteit opwekken voor bevoorrading tunnel

Vlaanderen engageert zich om de Europese energiedoelstellingen 2030 te halen, en ook het Agentschap Wegen en Verkeer werkt hieraan mee. Meer dan ooit is het belangrijk om voor onze energiebevoorrading zelfvoorzienend en duurzaam te zijn. De beheerder van de Vlaamse gewest- en snelwegen wil daarom  in de toekomst zelf groene stroom opwekken om haar weginstallaties en tunnels te bevoorraden. Hiervoor start Wegen en Verkeer een pilootproject aan het complex Zelzate-West, waar de E34 met de R4 kruist: een windmolen en 5000 m² zonnepanelen zullen de nabijgelegen Debbautstunnel en Zelzatetunnel van elektriciteit voorzien. De vergunningsaanvraag voor de windmolen is op 22 april ingediend, die voor de zonnepanelen volgt spoedig.

Primeur voor Vlaanderen
“Onze gewest- en snelwegen duurzamer inrichten, dat is belangrijk voor ons allemaal,” aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Zo plaatsen we sinds een aantal jaar enkel LED verlichting, om ons energieverbruik te laten zakken. Nu gaan we een stap verder: we willen zelf groene stroom opwekken om onze tunnels  van elektriciteit te voorzien. Aan het complex Zelzate-West, waar de E34 met de R4 kruist, starten we daarom een pilootproject waarbij Wegen en Verkeer zonnepanelen en een windmolen zal plaatsen in twee lussen van het knooppunt. De opgewekte elektriciteit gebruiken we voor de nabijgelegen Debbautstunnel en Zelzatetunnel. Het is in Vlaanderen de eerste keer dat er zonnepanelen en een windmolen in de lussen van een verkeersknooppunt geplaatst worden.” 

Oplossing voor energieslurpende tunnels
Tunnels zijn echte energieslurpers: de ventilatoren draaien regelmatig om de luchtkwaliteit te bewaken, en de pompen houden de tunnel watervrij. Daarnaast brandt de verlichting continu. Overdag brandt die trouwens beduidend harder dan ‘s nachts om het verschil tussen het daglicht buiten en het kunstlicht binnen de tunnel te verkleinen. Gemiddeld heeft een tunnel zo’n 2500 megawattuur op jaarbasis nodig. Dat is te vergelijken met het verbruik van 850 gezinnen. Momenteel wordt hiervoor elektriciteit van het net gehaald. In de toekomst wil Wegen en Verkeer eigen opgewekte, groene stroom gebruiken om haar weginfrastructuur te bevoorraden. Dit pilootproject is hierbij de volgende stap.

1 windmolen en 5000 m² zonnepanelen op kruising van E34 met R4
Het plan is om een windmolen van 60 meter hoog (mast van 40 meter en wieken van 20 meter) én 5000 m² zonnepanelen te plaatsen in de twee zuidelijke lussen van het complex Zelzate-West. De opgewekte groene energie wordt gebruikt voor de nabijgelegen Debbautstunnel en Zelzatetunnel. 

Geen impact op de buurt
Er wordt bewust gekozen voor een middelhoge windmolen om de impact op de buurt uiterst minimaal te houden. Onderzoek wees uit dat er geen slagschaduw of geluidsoverlast zal zijn. Ook vogels en vleermuizen ervaren geen negatief effect, net als de omliggende natuur. Er komt nog bijkomend simulatie-onderzoek naar de eventuele impact op weggebruikers, die resultaten zijn er tegen de zomer. 

Openbaar onderzoek eind juni afgerond
Het pilootproject zit nog in de voorbereidingsfase. Op 22 april diende Wegen en Verkeer de vergunningsaanvraag voor de windmolen in, en ook die voor de zonnepanelen volgt snel. Het openbaar onderzoek loopt tot eind juni. Verwacht wordt dat het Departement Omgeving eind juli een uitspraak doet. Als die positief is, starten de werken ten vroegste in 2023.

Meer weten?
Het pilootproject is mogelijk dankzij subsidies van het Departement Economie en Innovatie, en is een samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf. Alle info over het pilootproject is terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/zelzate