Overslaan en naar de inhoud gaan

Startdatum gekend voor heraanleg N8 Ieperse Steenweg in Veurne

Startdatum gekend voor heraanleg N8 Ieperse Steenweg in Veurne

De herinrichting van de Ieperse Steenweg (N8) in Veurne kan starten in het voorjaar van 2022. Eind juli werd de omgevingsvergunning voor het project toegekend. Ondertussen werd ook de aannemer gekozen die de werken zal uitvoeren. Samen met hem wordt momenteel de planning van de werken uitgewerkt. De voorbereidende werken op de Ieperse Steenweg starten op 1 februari 2022, waarbij de weg over een afstand van 4,5 kilometer veiliger en praktischer wordt ingericht. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “De verbinding Veurne-Ieper werd als belangrijk project opgenomen in het regeerakkoord. Met de herinrichting van deze cruciale gewestweg zetten we in op veilige infrastructuur voor alle weggebruikers. De voorbereidende werken op de Ieperse Steenweg starten op 1 februari 2022, waarbij de weg over een afstand van 4,5 kilometer veiliger en praktischer wordt ingericht.”

Voorbereidende werken in februari en maart

Op 1 februari start de aannemer met de voorbereidende werken naast de Ieperse Steenweg. Zo worden de onteigende woningen naast de Ieperse Steenweg gesloopt en wordt er een tijdelijke parking en stapelplaats aangelegd met omheining,  ter hoogte van het rond punt naast de E40. Daarnaast wordt er archeologisch onderzoek uitgevoerd. Ten slotte wordt de hele zone langs de Ieperse Steenweg bouwrijp gemaakt. Dat wil zeggen dat er, daar waar nodig, bomen langs de weg worden verwijderd en dat er aan voorbelasting wordt gedaan.

Tijdens deze voorbereidende werken zal er geen hinder zijn op de Ieperse Steenweg. Er zal wel al werfverkeer aanwezig zijn naast de weg, dus Wegen en Verkeer roept bestuurders op om voorzichtig voorbij de werfzone te rijden.

Voorbelasting langs hele Ieperse Steenweg

Voorbelasting wil zeggen dat de aannemer grond plaatst langs de Ieperse Steenweg. Deze grond wordt, nadat de grond stabiel is en voldoende gezakt is, gebruikt om de nieuwe Ieperse Steenweg op aan te leggen.

Start van werken na bouwverlof

Volgens de huidige planning kan de aannemer na het zomers bouwverlof starten met de eigenlijke herinrichting van de Ieperse Steenweg, op voorwaarde dat de voorbereidende nutswerken tegen dan zijn afgerond. Een concrete startdatum is op dit moment nog niet geweten.

Volledig nieuwe inrichting Ieperse Steenweg

De Ieperse Steenweg, tussen de E40 en de grens met Alveringem, zal er in de toekomst helemaal anders uitzien. Langs de hoofdweg komen er ventwegen. Op die ventwegen rijdt het lokaal verkeer, zodat er een vlottere doorstroming is op de hoofdweg. Fietsers rijden ook op deze ventwegen. Op die manier rijden ze niet meer naast het autoverkeer, zoals nu, maar worden ze afgescheiden door een gracht of groene zone.

De kruispunten op de Ieperse Steenweg worden ook veiliger aangelegd. Zo komen er verkeerslichten met detectoren op het kruispunt met de Presendestraat, zodat de lichten niet nodeloos op rood blijven staan.

Meer toekomstbeelden en alle actuele info over de herinrichting van de Ieperse Steenweg vind u op www.wegenenverkeer.be/n8-westhoek.