Overslaan en naar de inhoud gaan

Start voorbereidingen rotonde N78 Tongersesteenweg in Lanaken

Start voorbereidingen rotonde N78 Tongersesteenweg in Lanaken

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start in augustus met de aanleg van een rotonde op het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. “De rotonde moet de veiligheid en de doorstroming verhogen in een omgeving met veel aantrek, door de ligging van de industriezone Sappi, het sportcomplex Sportoase en het Heilig-Hartcollege”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Vanaf morgen vinden er beperkte rooiwerken plaats. Midden augustus start de gefaseerde aanleg van de rotonde. Verkeer op N78 blijft mogelijk via versmalde rijstroken. 

De rotonde zal straks de huidige twee drietakskruispunten op de Tongersesteenweg vervangen. “We willen zo de doorstroming verbeteren, de omgeving verkeersveiliger maken en de attractiepolen beter ontsluiten”, zegt minister Peeters. “De rotonde wordt uitgerust met vrijliggende fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen. Zowel de industriezone Sappi als Sportoase zullen rechtstreeks op de rotonde aansluiten.”

Ruimte maken

Tot aan het bouwverlof, dat afgelopen vrijdag in Limburg startte, werden er de voorbije maand nutswerken uitgevoerd langs de Tongersesteenweg aan de kant van Sappi. Vanaf morgen vinden er gedurende een week beperkte rooiwerken plaats waarbij een deel van de aangelegen begroeiing tussen Sportoase en de N78 wordt verwijderd. Dat is nodig om ruimte te maken voor de toekomstige rotonde. Tijdens de rooiwerken is er alvast geen hinder voor verkeer.

De rooiwerken kunnen nu opstarten omdat het broedseizoen is afgelopen. AWV beperkt de ontbossing tot een minimaal noodzakelijke oppervlakte en voorziet een boscompensatie door een bosbehoudsbijdrage. 

Aanleg rotonde start half augustus aan kant Sportoase

Na het bouwverlof hervatten de werkzaamheden in de week van 9 augustus, met in eerste instantie nuts- en grondwerken aan de kant van Sportoase. Midden augustus start de aannemer van AWV met de gefaseerde aanleg van de rotonde. Dat gebeurt in twee fases, waarbij we eerst de rotonde maken aan de kant van Sportoase (fase 1) en vervolgens aan de kant van Sappi (fase 2). De werken duren vermoedelijk een half jaar. 

Tijdens de 1ste fase vanaf midden augustus rijdt verkeer op de N78 over versmalde rijstroken aan de kant van Sappi, in de 2de fase over een tijdelijke, nog aan te leggen werfweg. Het kruispunt Sportoase wordt dan omgevormd tot een viertakskruispunt met lichten, waarlangs Sappi zal ontsluiten. 

Voor de volledige duur van de werken geldt er een fietsomleiding in beide richtingen rond de werfzone. 

Meer info op www.wegenenverkeer.be/lanaken