Overslaan en naar de inhoud gaan

Start voorbereidende werken en studie voor aanleg geluidsberm Galgewegel in Waregem

Start voorbereidende werken en studie voor aanleg geluidsberm Galgewegel in Waregem

Vanaf eind februari starten voorbereidende werken voor de aanleg van geluidswerende gronddam langs de westzijde van de  E17 ter hoogte van de Galgewegel in Waregem. Deze voorbereidende werken omvatten het bouwrijp maken van de zone en de opstart van een studie om de stabiliteit van de nieuwe geluidsberm na te gaan.

Voorbereidende werken
Vanaf eind deze maand (vermoedelijk de week van 22 februari) start de aannemer met het bouwrijp maken van het talud van de snelweg over de volledige lengte tussen de Galgestraat en de Wortegemseweg. Er worden bomen gerooid, die  in het najaar gecompenseerd zullen worden ter plaatse (2.218 m²) en t.h.v. de verkeerswisselaar in Jabbeke  (23.344 m²). Nadat het talud vrijgemaakt werd, zal de aannemer grondsonderingen uitvoeren en waterpeilbuizen installeren om de stabiliteitsstudie van de geluidsberm te kunnen aanvatten. 
 
Pas wanneer deze fases afgerond zijn, kan de aanleg van de eigenlijke geluidsberm starten. Een precieze datum is hiervoor nog niet gekend (vermoedelijk na het bouwverlof 2021). 
Na de aanleg van de geluidsberm zal de Galgewegel volledig heraangelegd worden (met nieuwe fundering, asfalt, een goot en waterslikkers).
 
Geluidsberm
De geluidswerende grondberm zal een hoogte van 5 meter hebben (gemeten ten opzichte van de E17) en een lengte van ongeveer 600 meter. 
Zowel AWV  (€ 312.600 ) als de stad Waregem (€ 168.200) financieren deze geluidsberm.