Overslaan en naar de inhoud gaan

Start omschakeling naar intelligente verkeerslichten op Sint-Truidersteenweg in Hasselt

Start omschakeling naar intelligente verkeerslichten op Sint-Truidersteenweg in Hasselt

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt vanaf maandag 2 oktober 2023 vier nachten aan de verkeerslichten op de Sint-Truidersteenweg (N80) in Hasselt. Op 4 opeenvolgende kruispunten komen straks intelligente verkeerslichten die de doorstroming en veiligheid op deze drukke verkeersader moeten optimaliseren. Door noodzakelijke systeemaanpassingen aan de hardware, zullen de verkeerslichten vanaf de Grote Ring tot en met het volgende kruispunt na de Ikea-site tijdelijk niet op elkaar afgestemd zijn en dat kan zeker tijdens de spitsuren heel wat verkeershinder en vertraging met zich meebrengen.  

Binnen het project Mobilidata vormen het Agentschap Wegen en Verkeer en imec tegen eind 2024 zo’n 350 verkeerslichten in Vlaanderen om tot intelligente exemplaren. Elk van de 77 Limburgse intelligente verkeerslichten (iVRI) wordt verbonden met software in de cloud. Op die manier worden de lichten constant gevoed met data en kunnen ze met de weggebruikers communiceren. Slimme verkeerslichten laten de verkeersveiligheid en doorstroming voor alle weggebruikers beter met elkaar verzoenen. Zo kunnen we met real-time mobiliteitsdata en intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) mobiliteit in Vlaanderen slimmer, veiliger en vlotter maken.

 

Vier intelligente kruispunten

In de eerste week van oktober worden op de volgende vier kruispunten in Hasselt de verkeersregelaars omgebouwd naar intelligente verkeerslichten:

  • Boerenkrijgsingel/Prins Bisschopssingel - Grote Ring (R71) x Sint-Truidersteenweg (N80)
  • Sint-Truidersteenweg (N80) x op- en afritten E313 t.h.v. de RE|CORE-site
  • Sint-Truidersteenweg (N80) x op- en afritten E313 t.h.v. de Biezenstraat aan Ikea-site
  • Sint-Truidersteenweg (N80) x Overmerelaan/Sint-Truidersteenweg (N722)

Iedere iVRI is opgebouwd uit verschillende componenten die met elkaar interageren. De Traffic Light Controller stuurt de lampen op de verkeersregelinstallatie aan en zorgt er o.a. voor dat er nooit conflicterende groene lichten zijn. Een cruciaal onderdeel om de verkeersveiligheid aan een kruispunt te garanderen. Die hardware wordt ter voorbereiding op de omschakeling naar intelligente verkeersregelinstallaties nu vervangen. De koppeling met de software in de cloud gebeurt op een later tijdstip.

 

Grote verkeershinder op Sint-Truidersteenweg van 3/10 t.e.m. 5/10

Om de verkeersregelaars te vervangen, dienen de verkeerslichten volledig uitgeschakeld te worden. De lokale politie zal gedurende de werkzaamheden tussen 20 uur ‘s avonds en 5 uur ‘s morgens het verkeer regelen. 

Door de systeemaanpassingen, zullen de vier verkeerslichten tijdelijk niet gecoördineerd functioneren. Dat zal overdag en zeker tijdens de spitsuren van dinsdag t.e.m. donderdag heel wat verkeershinder met zich meebrengen. We raden gemotoriseerde weggebruikers aan om de Sint-Truidersteenweg indien mogelijk te mijden tijdens de spitsuren en hoffelijk te blijven in het verkeer. Vrijdagmorgen 6 oktober zijn de verkeerslichten weer op elkaar afgestemd.

 

Nauwe opvolging in opstartfase

Wanneer de installaties volledig klaar staan voor indienstname, worden ze meteen uitvoerig getest. Er volgt nadien een observatieperiode, om een goede werking te garanderen. Eventueel wordt er bijgestuurd.