Overslaan en naar de inhoud gaan

Start aanleg vrijliggende fietspaden langs Stationsstraat

Start aanleg vrijliggende fietspaden langs Stationsstraat

Dinsdag 13 september start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de voorbereidende werken voor de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Stationsstraat (N723) tussen het gemeentehuis en de stationsomgeving in As. Die fietspaden moeten het comfort en de veiligheid van fietsers gevoelig verbeteren. Vanaf 3 oktober werken de nutsmaatschappijen tot eind januari. De eigenlijk aanleg van de vrijliggende fietspaden start in het voorjaar 2023. 

AWV gaat de fietspaden aan weerszijden van de Stationsstraat vernieuwen. Ze worden 2 meter breed, in asfalt aangelegd en gescheiden van de rijweg door middel van een brede groenstrook. Die groenstrook wordt ingericht als wadi om regenwater te laten infiltreren en ingezaaid met gras. Omdat de opbouw van de rijweg nog in goed staat is, vernieuwt AWV enkel de toplaag. De rijstroken worden versmald tot de gangbare 3 meter breed. Omwille van de veiligheid zal bermparkeren niet meer mogelijk zijn.

De Lijn gaat de bushaltes toegankelijker maken. De halte aan het station van As krijgt extra belijning voor een duidelijke afbakening en aan de Driebankenstraat komt een wachtzone. 

Opbraak aanliggende fietspaden: éénrichtingsverkeer tot begin oktober

Voordat de nutsmaatschappijen aan de slag kunnen, moet de omgeving bouwrijp gemaakt worden. Daarom verwijdert de aannemer van AWV alle verhardingen, afsluitingen en groenaanleg tussen de rijweg en de rooilijn

De huidige aanliggende fietspaden worden dan ook al meteen opgebroken vanaf half september. De nieuwe nutsleidingen komen immers ondergronds in de berm tussen de rijweg en het nieuwe fietspad. Daarom geldt vanaf dinsdag 13 september een fietsomleiding via de Bosstraat en het fietspad door het bos richting fietsknooppunt 41 aan Station As. Die fietsomleiding blijft gelden tot het einde van de werken in het voorjaar van 2023. 

Tot begin oktober wordt één rijstrook ingenomen en is enkel verkeer mogelijk richting As-centrum. Uitgaand verkeer wordt omgeleid via de Bevrijdingslaan (N723) en Bilzerweg (N730) richting Europalaan (N75). 

Start nutsmaatschappijen begin oktober: beurtelings verkeer mogelijk

De nutsmaatschappijen werken vanaf begin oktober in de bermen. Zij vernieuwen en verplaatsen kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telefonie. Die werken duren tot februari, onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden. 

Omdat de aannemer vooral in de bermen werkt, blijft de hinder beperkt. Beurtelings verkeer in twee richtingen blijft mogelijk, dankzij tijdelijke verkeerslichten. De fietsomleiding via de Bosstraat blijft wel gelden. 

Aanleg fietspaden vanaf februari 2023

Onder voorbehoud van een vlot verloop van de voorbereidende werken en de nutswerken, start AWV februari 2023 met de effectieve aanleg van fietspaden in de Stationsstraat.