Overslaan en naar de inhoud gaan

Sloop leegstaande woningen voor heraanleg Liersebaan in Zandhoven start maandag

Sloop leegstaande woningen voor heraanleg Liersebaan in Zandhoven start maandag

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AVWV) bereidt de heraanleg van het volgende deel van de Liersebaan (N14) in Zandhoven al een tijdje voor. Het gaat dan over de zone vanaf het kruispunt met de Kanaalstraat in Zandhoven tot aan het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst. Momenteel lopen hiervoor nog de nodige grondverwervingsgesprekken. De sloop van 11 leegstaande woningen op Liersebaan start wel al op maandag 20 maart. Tijdens die sloopwerken zal er kort hinder zijn voor fietsers.

AWV startte in 2018 met het derde deel van de vernieuwing van de N14 in Zandhoven en Ranst. Tot het najaar van 2021 werd het stuk N14 tussen de Kerkstraat en de Kanaalstraat heraangelegd. Ook het op- en afrittencomplex Massenhoven (19) van de E313 zat vervat in die vernieuwing. De uitvoering van de volgende deelfase tussen het kruispunt met de Kanaalstraat en het kruispunt met de Nijlensesteenweg in Ranst start pas ten vroegste in 2026.

Sloop 11 leegstaande woningen

Ondertussen worden 11 leegstaande woningen vanaf maandag 20 maart afgebroken. De panden worden nu al gesloopt, omdat er melding werd gemaakt van ongewenst bezoek dat bovendien schade aanbracht. Tijdens de werken zal de hinder voor de buurt en het verkeer beperkt blijven. Het fietspad zal in de week van 27 maart worden afgesloten, omdat de gevels van die woningen zich quasi tegen het fietspad bevinden.

Heraanleg niet voor meteen

Voor de heraanleg van dit deel van de N14 moeten nog de nodige gronden worden verworven. Ook Aquafin doet nog volop studiewerk om het rioleringstracé voor vuilwater van N14 naar het waterzuiveringsstation aan te passen. De resultaten hiervan zijn bepalend voor de nieuwe riolering in de N14. Al deze factoren zorgen ervoor dat de eerste schop in de grond voor het vernieuwen van de N14 ten vroegste in 2026 zal gebeuren.

Het nieuwe ontwerp in ‘t kort

Het wegdek van de Liersebaan wordt volledig opnieuw opgebouwd met een nieuwe fundering en nieuwe asfaltlagen. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de huidige inrichting van de rijweg behouden met één rijstrook per rijrichting. Aan beide kanten van de rijweg komt er een brede groenstrook met bomen en daarnaast grachten voor de afwatering van de weg. In beide richtingen worden er ook nieuwe, volledig vrijliggende fietspaden in asfalt aangelegd.