Overslaan en naar de inhoud gaan

Slimme verkeerslichten op vier kruispunten Grote Ring Hasselt

Slimme verkeerslichten op vier kruispunten Grote Ring Hasselt

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert dit najaar aanpassingen uit aan de verkeerslichten op 4 kruispunten op de Grote Ring (R71) in Hasselt. Daar komen slimme verkeerslichten die de doorstroming en veiligheid op deze drukke gewestweg moeten optimaliseren. De verschillende kruispunten worden nog tot het voorjaar van 2022 klaargestoomd. Dit kan tijdelijk plaatselijke verkeershinder met zich meebrengen, voornamelijk buiten de spitsuren. Er wordt hoofdzakelijk in de wegberm gewerkt. 

Slimme verkeerslichten detecteren de hoeveelheid verkeer en stemmen daarop de groentijden optimaal af op elk moment van de dag. Zij zorgen ook voor optimale conflictvrije bewegingen voor het gemotoriseerd verkeer. Er komen bijkomende detectoren om het verkeer te monitoren, zowel in het wegdek als op de palen. 

Allereerst worden de noodzakelijke kabels rond het kruispunt aangepast en uitgebreid.  De palen blijven grotendeels staan, m.u.v. van de boogpalen die worden vervangen door portieken over de gehele rijbaan. De seinlichten worden stuk voor stuk vervangen. Voor de fietser worden extra herhalingslichten op ooghoogte aangebracht.

Vier slimmere kruispunten

Er komen nu slimme verkeerslichten op de volgende vier kruispunten met de Grote Ring in Hasselt:

  • Boekstraat
  • Runkstersteenweg
  • Grote Lindestraat x Slagerslaan
  • Maastrichtersteenweg x Diepenbekerweg 

Verschillende fases tot het jaarbegin, met lokale hinder

Op de eerste drie bovengenoemde kruispunten in de zuidwestelijke zone van de Grote Ring wordt de nieuwe slimme regeling in de loop van december in dienst genomen. 

Op het kruispunt met de Maastrichtersteenweg en Diepenbekerweg zal dit in de loop van januari 2022 gebeuren. 

De werken aan de verkeerslichten worden voornamelijk in de wegbermen uitgevoerd. Er kan echter tijdelijk plaatselijke verkeershinder plaatsvinden, voornamelijk buiten de spitsuren of ‘s nachts. 

Nauwe opvolging in opstartfase

Wanneer de installaties volledig klaar staan voor indienstname, worden ze eerst uitvoerig getest. Er volgt nadien een observatieperiode, om een goede werking te garanderen. Eventueel wordt er bijgestuurd.