Overslaan en naar de inhoud gaan

Sint-Annatunnel: beide liften opnieuw in gebruik na grondige renovatie

Sint-Annatunnel: beide liften opnieuw in gebruik na grondige renovatie

Eén jaar geleden startte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de grondige renovatie van de liften in de Sint-Annatunnel in Antwerpen. Na zes maanden werd op maandag 11 juli 2022 de lift op linkeroever opnieuw in dienst genomen. Ondertussen heeft ze er al meer dan 65.000 ritten op zitten. Aansluitend begon de renovatie van de lift op rechteroever. Ook die werken hebben nu de eindmeet bereikt. Op maandag 9 januari 2023 opende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de lift op Sint-Jansvliet. Tijdens het openingsmoment met lekkernijen en een streepje live muziek, bedankte AWV alle tunnelgebruikers voor hun geduld en begrip tijdens de werken. In totaal kostte de renovatie van beide liften 6,5 miljoen euro inclusief btw. 

Oud en nieuw gaan in de gerenoveerde liften vanaf nu hand in hand. De oorspronkelijke liftinstallatie dateert van 1933 en de aannemer kreeg de opdracht zoveel mogelijk ervan te behouden, aangezien de installaties industrieel erfgoed zijn. De oude motoren werden gemoderniseerd door ze aan te sluiten op een elektrische sturing. Daarnaast werd het mechanische gedeelte ook aangepakt: de kabels, de wielen waarover de kabels lopen en het volledige veiligheidssysteem werden gereviseerd. Verder kreeg de lift nieuwe bedieningsknoppen, informatiepanelen en indirecte LED-verlichting. Ook de liftkooi- en deuren werden opnieuw in de verf gezet. Archeologen bepaalden de originele kleuren via een kleuronderzoek van de oude verflagen. De hele renovatie gebeurde met respect voor het historisch karakter van de Antwerpse voetgangerstunnel. 

Vlaams minister Lydia Peeters: “De Sint-Annatunnel is voor de Antwerpse mobiliteit van onschatbare waarde. Per dag kruisen naar schatting 18.000 mensen de Schelde via de tunnel. Omdat het hier over een beschermd monument gaat, zijn de werken niet te vergelijken met een klassieke vernieuwing van een liftinstallatie. Ik ben dan ook uitermate tevreden dat we vandaag deze mijlpaal bereikt hebben, dat beide liften gerenoveerd en opnieuw in gebruik zijn. Ook zeker dus een oprechte dank u aan de aannemer.

Om alle tunnelgebruikers te bedanken voor hun geduld en begrip tijdens de werken, organiseerde AWV een gezellig openingsmoment. Voorbijgangers werden getrakteerd op een tasje koffie, worstenbroodjes en appelbollen op deze ‘verloren maandag’, zoals de Vlaamse en vooral Antwerpse traditie het voorschrijft.

Nieuw systeem voor sluitende liftdeuren

Belangrijk om op te merken is dat het beveiligingssysteem van de liftdeuren werd aangepast. Vroeger gingen de deuren opnieuw volledig open voor wie nog snel de lift in sprong. Dat zorgde voor vertragingen en gefrustreerde liftgebruikers omdat de deuren niet sloten en de lift dus niet met bepaalde regelmaat op en neer ging.

De nieuwe aansturing moet de liften betrouwbaarder en efficiënter maken. Bij de renovatie werd gekozen voor het ‘metrosysteem’. Dat betekent dat de deuren niet meer helemaal opengaan als een persoon of fietswiel wordt gedetecteerd. In plaats daarvan stoppen de deuren even en gaan ze daarna verder dicht. Dat kan viermaal herhaald worden, waarna een belsignaal klinkt en de deuren effectief sluiten”, gaat minister Peeters verder.

Januari is een testmaand, onderhoud blijft noodzakelijk

Beide liften draaien vanaf nu opnieuw, maar dat neemt niet weg dat er nog kinderziektes kunnen opduiken. De aannemer test de lift op rechteroever de hele maand januari volop. Pas als ze intensief in gebruik is, kan hij evalueren of alles naar behoren werkt. De aannemer is dan ook dagelijks aanwezig om snel in te grijpen indien nodig.

Afhankelijk van de evaluatie en eventuele feedback van liftgebruikers kan de aannemer de komende weken en maanden nog bijsturingen doen. Gezien het erfgoed van de tunnel en het frequente gebruik van de liften, blijft een goed onderhoud en verdere optimalisatie noodzakelijk. Omwille van lange leveringstermijnen werden verschillende onderdelen nog gerecupereerd. Die onderdelen worden in 2023, van zodra de leveringen zijn gebeurd, nog vervangen. 

Ook de roltrappen en de dienstgebouwen hebben uiteraard nog onderhoud nodig om een goede werking van de voetgangerstunnel te garanderen. Nu de liften beide terug werken, gaat AWV in 2023 verder met de renovatie van verschillende elementen. Gespreid over verschillende jaren worden onder andere het wegdek in de tunnelkoker, de buitengevel van het gebouw, de roltrappen en de elektrische installaties nog onder handen genomen. Ook in 2023 zullen er dus nog werken plaatsvinden in het tunnelgebouw. Van zodra de exacte timings daarvan gekend zijn, kan iedereen de info hierover terugvinden via www.wegenenverkeer.be/sintannatunnel.

Check app fietsverbindingen Schelde

Via de app en website ‘Fietsverbindingen Schelde’ kan iedereen de meest actuele informatie raadplegen over de Sint-Annatunnel, het Sint-Annaveer en de Kennedyfietstunnel. Je vindt er steeds de status van alle verbindingen terug: in werking of buiten dienst.