Overslaan en naar de inhoud gaan

Rotonde en Ter Heidelaan verkeersveiliger en klaar voor actieve weggebruiker

Rotonde en Ter Heidelaan verkeersveiliger en klaar voor actieve weggebruiker

De werken aan de rotonde en de Ter Heidelaan (R25) in Aarschot zitten er na 15 maanden op. Op woensdag 1 december wordt de signalisatie door de aannemer weggehaald en kan de rijweg volledig worden opengesteld voor het doorgaand verkeer, de handelaars en bezoekers van de bedrijvenzone Nieuwland.

 “Deze belangrijke verkeersader tussen Aarschot en Begijnendijk is een pak veiliger voor schoolgaande jeugd en werknemers die doorheen het bedrijvenpark Nieuwland fietsen en rijden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.  “Vlaanderen investeerde 6,3 mio euro (incl. btw) in 1,5 km veilige gescheiden fietspaden, heraanleg van de rotonde, vernieuwd wegdek en grachten. Van het totaalbudget komt 300.000 euro uit het Vlaamse relanceplan, met nieuwe LED-verlichting langsheen fietspad en rijweg en extra punctuele verlichting op twee cruciale fiets- en voetgangersoversteken”, aldus Peeters.

> Beeldengalerij met foto’s voor en na

Heel wat verbeteringen van aan de rotonde tot de Liersesteenweg (N10)

Met dit project heeft Wegen en Verkeer deze cruciale verkeersas die dwars door een bedrijvenpark loopt veiliger gemaakt voor auto’s en fietsers. De Ter Heidelaan kreeg tussen de rotonde tot aan het kruispunt met de Kleine Mechelsebaan over 1,5 km vrijliggende fietspaden. Ten noorden van de rotonde aan het Meetshovenbos werd een stuk tweerichtingsfietspad aangelegd, waarbij fietsers conflictvrij de rotonde kunnen passeren. Tussen de Kleine Mechelsebaan en de Liersesteenweg was er te weinig ruimte om vrijliggende fietspaden aan te leggen. Samen met de aanpassing van de gevaarlijke bocht voor autoverkeer, zijn er veiligheidsstootbanden aangelegd om fietsers te beschermen tegen het vele en zware verkeer. Het volledige wegdek van de Ter Heidelaan kreeg een grote onderhoudsbeurt met nieuwe lagen asfalt en een groot deel van de grachten werd vernieuwd. 

 

In de laatste fase van de werken heeft de aannemer de rotonde beter bestand gemaakt tegen het zware doorgaande verkeer. Zowel de rotonde als de drie armen ervan kregen een aantal meter doorgaand gewapend beton als nieuw wegdek. Doorgaand gewapend beton kan meer kracht opvangen dan asfalt van draaiend verkeer om spoorvorming tegen te gaan. Met een extra inspanning vanuit het Vlaams Herstelplan kon ook de volledige verlichting langsheen het traject aangepast worden naar LED-verlichting en werden twee cruciale fiets-en voetgangersoversteekplaatsen extra beveiligd met punctuele verlichting over de gewestweg.

 
"We zijn als stad heel blij met deze grote infrastructurele ingrepen," gaat burgemeester Gwendolyn Rutten verder. "De vrijliggende fietspaden en de beveiliging met veiligheidsstootbanden in de bocht op de Ter Heidelaan zijn een hele verbetering op vlak van verkeerscirculatie en -veiligheid, zowel voor schoolkinderen die de oversteek maken, als voor het vele vrachtverkeer dat op deze drukbezette verkeersas de lokale bedrijven bezoekt." Stad Aarschot investeerde reeds in 2020 in de aanleg van nieuwe fietspaden aan beide zijden in de Betekomsesteenweg tot aan het kruispunt met de Nijverheidslaan. De vernieuwde voetgangers- en fietsoversteek ter hoogte van de Betekomsesteenweg vormt een mooie aansluiting voor deze frequente lokale fietsroute.

 
Burgemeester Bert Ceulemans van Begijnendijk treedt bij: ”De heraanleg van de rotonde in gewapend beton is een duurzamere oplossing op lange termijn. Zeker voor het vele en zware vrachtverkeer dat erover rijdt. Ook de aanpassingen voor fietsers, waarbij er aan de noordkant van de rotonde een stukje in twee richtingen over de rotonde kan doorgefietst worden tot aan een van beide fietsoversteken maakt het veiliger voor actieve weggebruikers en schoolgaande jeugd.”

 

300.000 euro uit Vlaams herstelplan voor LED- en punctuele verlichting: 

 

Wegen en Verkeer draagt met de omschakeling naar de energiezuinige LED-verlichting over 2 km bij tot de klimaatdoelstellingen, door de CO2-uitstoot te verminderen. Maar LED-technologie biedt ook andere voordelen: het licht kan beter gericht worden, waardoor minder verlichtingstoestellen nodig zijn, en LED lampen hebben een langere levensduur waardoor de lichtbron minder vaak vervangen moet worden. Ter hoogte van de beide fiets- en/of voetgangersoversteken op de Ter Heidelaan met het kruispunt van de Betekomsesteenweg en de Kleine Mechelsebaan (foto hieronder) werd er punctuele verlichting aan de oversteek geplaatst in overeenstemming met het zwaar en uitzonderlijk transport dat regelmatig over de Ter Heidelaan rijdt. 

 

Intense en positieve samenwerking tussen alle partners

 

In beide gemeenten werden ingrijpende werken uitgevoerd waarbij de volledige gewestweg tot op de fundering in de projectzone opgebroken werd. Samen met de nutsbedrijven heeft Wegen en Verkeer de werkzaamheden in verschillende fasen uitgevoerd om de hinder voor alle handelaars en omwonenden zo beperkt mogelijk te houden. Hoewel de planning niet eenvoudig was, omdat de gewestweg midden door een bedrijvenpark loopt, zijn de werken na een herfasering van de werken in overleg met beide gemeenten en handelaars vrij vlot gevorderd. Dat had alles te maken met de efficiënte coördinatie van de werken en de goede samenwerking tussen alle betrokken partners. De “bereikbaarheidsadviseur” van Wegen en Verkeer fungeerde  tijdens de werken als aanspreekpunt voor de handelaars en omwonenden en zocht samen met de werfleiders en de aannemers oplossingen voor problemen i.v.m. bereikbaarheid en andere praktische zaken.

> Lees alles over het project