Overslaan en naar de inhoud gaan

Ring rond Eeklo: Infomarkt moet plannen nieuwe ring onthullen

Ring rond Eeklo: Infomarkt moet plannen nieuwe ring onthullen

Een aangenaam en veilig centrum voor bewoners en bezoekers en een vlotte en veilige verbinding voor wie zich in de regio verplaatst. Met die doelen voor ogen werken het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Eeklo samen aan de aanleg van de ring rond Eeklo. Die aanleg komt stap voor stap dichter bij en het is dan ook tijd om de plannen voor te stellen aan de Eeklonaar. Op 7 december vindt dan ook een infosessie plaats in CC De Herbakker. Op dit infomoment stellen we in primeur een kortfilm voor die een unieke blik gunt op de toekomstige ring. Verder worden ook de plannen toegelicht. Het interactieve luik van de infosessie is geschrapt omwille van de nieuwe coronamaatregelen en zal digitaal georganiseerd worden op 21 december. De eerste werken voor de heraanleg van de ring zouden starten in 2022. 

Project met verschillende snelheden

De heraanleg van de ring is voorzien in 4 fasen of 4 projectzones die zich in een verschillend stadium van voorbereiding bevinden. 

 

 1. projectzone 1: Kruispunt Industrielaan
 2. projectzone 2: Kruispunt Raverschoot
 3. projectzone 3: Nieuwendorpe - Tieltsesteenweg
 4. projectzone 4: Tieltsesteenweg - Gentsesteenweg

Voor het eerste deel van de werken is de omgevingsvergunning aangevraagd en  het openbaar onderzoek afgerond. In 2022 willen we een eerste spade in de grond steken. 

Voor fase 2 werken we in 2022 verder aan het technisch ontwerp om daarna aanvraag voor de omgevingsvergunning in te dienen. 

Voor fase 3 en 4 van de ring start een milieu-effectenonderzoek dat de impact van de aanleg van die nieuwe weg op mens en omgeving zal bestuderen. Het is naar aanleiding van de opmaak van het MER-rapport dat de infomarkt georganiseerd wordt.

Twee infosessies: fysiek en digitaal

Op de infosessie krijgt de Eeklonaar een eerste gedetailleerde blik op de plannen voor de nieuwe ring. Met een kortfilm waarin de kijker in vogelvlucht het parcours van de nieuwe weg volgt krijgt zij/hij voor het eerst een duidelijk beeld van hoe de nieuwe ring er in de realiteit zal uit zien. Deze film en de bijhorende uiteenzetting zullen nadien ook beschikbaar zijn op de website van het agentschap voor geïnteresseerden die niet fysiek aanwezig wilden of konden zijn. Verder was er ook een dialoogcafé voorzien en om te kunnen discussiëren over de plannen, maar gezien de huidige coronamaatregelen zal dit vervangen worden door een digitale sessie waar geïnteresseerden opmerkingen en suggesties kunnen geven voor het onderzoek van de projectzones 3 en 4. 

Over het project

Meer dan mobiliteit

Het project van de ring is aanvankelijk opgevat als de oplossing om doorgaand verkeer uit de stadskern te weren. Het is echter veel meer dan een omleidingsweg. Het gaat over leefbaarheid, duurzame mobiliteit en nieuwe kansen. 

Zo krijgt de fietser een belangrijke plaats in de nieuwe plannen. Meer dan 4 kilometer fietspaden, twee nieuwe fietsbruggen en een fietstunnel moeten ervoor zorgen dat fietsers veilig langs de ring kunnen rijden maar deze ook makkelijk en veilig kunnen kruisen. 

De nieuwe ringweg zal er niet alleen voor zorgen dat de stadskern veel aangenamer en leefbaarder wordt, maar mag ook niet voor extra overlast zorgen in de nieuwe omgeving. Daarom zal veel aandacht besteed worden aan landschappelijke inpassing en maatregelen om de impact van die nieuwe weg op mens en omgeving te minimaliseren. Zo worden er op verschillende locaties geluidsbermen en geluidsschermen voorzien.

Planning
Hoe ziet het traject naar de nieuwe Ring eruit.

 • juni 2021: goedkeuring projectnota’s
 • juli 2021: omgevingsvergunning fase 1
 • zomer 2021: openbaar onderzoek fase 1
 • november 2021: aanmelding project-MER fase 3 en 4
 • december 2021: openbaar onderzoek project-MER fase 3 en 4
 • 2022: verdere technische uitwerking fase 2
 • 2022: opstarten onteigeningen fase 3
 • 2023: opstarten onteigeningen fase 4

Het ontwerp in cijfers

 • 4 km fietspaden
 • 2 fietsbruggen
 • 1 fietstunnel
 • 27.000 m² geluidsbermen
 • 240 meter geluidsschermen
 • 1 brug voor gemotoriseerd verkeer
 • 3 rotondes
 • 98180 m² natuur (combinatie van landschappelijke inkleding (natte natuur) en groenzone)

Praktisch

Er zijn twee infomomenten voorzien

 • 7 december - CC De Herbakker Pastoor De Nevestraat 10 in Eeklo: twee identieke sessies om 17u en 19u waar aan een zittend publiek de film van de ring en het project wordt voorgesteld met kans tot vragen.
 • 21 december: digitale infosessie waar er in verschillende groepen over de plannen kan gediscussieerd worden onder begeleiding van experts. 

Voor beide momenten vragen we de mensen om zich in te schrijven. Inschrijven kan via de website van Wegen en Verkeer: www.wegenenverkeer.be/ringeeklo. Voor de infosessie van 7 december zijn een Covid-Safeticket en het dragen van een mondmasker verplicht om toegang te kunnen krijgen. 
Wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen kan terecht op dezelfde website  en zich daar inschrijven op de digitale nieuwsbrief over het project.