Overslaan en naar de inhoud gaan

Relanceplan

Relanceplan

Wat is het?

Het Relanceplan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. De Vlaamse Regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Hiervan wordt 885 miljoen euro door de Vlaamse Regering aan het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken toevertrouwd. Naast de regulier voorziene opdrachten voor het beleidsdomein ontfermen de verschillende entiteiten van het beleidsdomein zich samen over een gerichte besteding van deze relancemiddelen. Deze middelen bieden de mogelijkheid om de door corona getroffen bouwsector wind in de zeilen te geven. Dit is meteen een win-win om bepaalde beleidsambities versneld te realiseren. Het betreft drie voornaamste pijlers:  fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Het merendeel van de middelen worden besteed via een bijkomende toevoeging van initiatieven aan het Geïntegreerd investeringsprogramma

Het relanceplan van de Vlaamse Regering wordt financieel ondersteund via het Herstel- en verkrachtfaciliteitsplan (Resiliance and Recovery Facility; RFF) van de Europese Unie.

Hoe?

AWV zet de aan haar toebedeelde extra middelen uit het relanceplan Vlaamse veerkracht in voor verschillende thema’s.

Fietsinfrastructuur

Zo’n 190 miljoen euro wordt in 2021 en 2022 extra geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Deze middelen worden voornamelijk ingezet om een impuls te geven aan de veiligheid en het comfort op fietspaden en kruispunten langs de gewestwegen. Daarnaast investeert AWV bijvoorbeeld ook in extra telpalen. Op deze manier kunnen we extra fietstel gegevens verzamelen.

Verkeersveiligheid

200 miljoen euro uit het relanceplan wordt voorzien om de verkeersveiligheid van onze infrastructuur te verhogen. Dat budget gaat naar de aanpak van gevaarlijke punten, veilige schoolroutes, slimmere verkeersverlichtingen en de aanpak van verouderde bruggen, tunnels en kades.

Duurzaamheid

Door het relanceplan Vlaamse Veerkracht en NextGenerationEU is er in 2021 een bijkomende financiële injectie van 10 miljoen euro voor elektrische laadinfrastructuur langs gewestwegen. De wegverlichting wordt versneld omgebouwd naar LED. Hiervoor is  90 miljoen euro vrijgemaakt in het Relanceplan.