Overslaan en naar de inhoud gaan

Realisatie asweegsite langs N31 Expresweg in Brugge

Vanaf maandag 15 april start een aannemer met de realisatie van een asweegsite langs de Expresweg (N31) in Brugge. Op die site komt een vaste asweeginstallatie die kan nagaan of vrachtwagens te zwaar geladen zijn. Daarnaast wordt de site gesaneerd en omgevormd tot een natuurlijke habitat voor diverse flora en fauna met oog voor een goede waterhuishouding. De werken duren tot eind 2024 en zullen weinig hinder met zich meebrengen.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Onze wegen in Vlaanderen worden intensief gebruikt. Overbelaste vrachtwagens vormen een risico voor de verkeersveiligheid doordat hun remafstand groter is én ze zorgen voor meer schade van het wegdek en bijgevolg hogere onderhoudskosten. Met behulp van asweeginstallaties kunnen bevoegde personen wettelijk vaststellen of de lading van vrachtwagens het toegelaten gewicht overschrijdt en deze verbaliseren. Op deze site maken we ook gebruik van de beschikbare ruimte om in te zetten op goede waterhuishouding en creëren we een groene site met integratie van een waterbufferbekken in de natuurlijke omgeving van de site.”

Vaste asweeginstallatie

Langs de Expresweg (N31) wordt er in de rijrichting van Brugge/knooppunt E403, vóór de Spreeuwenstraat, een asweegterrein gecreëerd. Dat is een lange betonstrook met in het midden een put waar een asweeginstallatie in wordt geplaatst. Bevoegde personen van VLABEL Controle van de Vlaamse Belastingdienst of van de politiediensten kunnen vrachtwagens doen stoppen en leiden ze af naar deze site waar de vrachtwagens dan as per as gewogen worden. Vrachtwagens die niet verder mogen rijden, kunnen parkeren op de site tot het overgewicht wordt overgeladen naar andere voertuigen. 

Natuurlijke omgeving

Voor de werken van start kunnen gaan, moet de site eerst gesaneerd worden. Daarbij wordt de bovenste laag grond weggegraven en afgevoerd en nadien gereinigd door een gespecialiseerd bedrijf. Naast de plaatsing van een weeginstallatie en alle toebehoren, zal de hele site ook zo natuurlijk mogelijk ingericht worden met ruimte voor water, flora en fauna. Er komt een groot waterbufferbekken in de vorm van een grote poel met oeverbeplanting en een gevarieerde vegetatie. Langsheen de toe- en afrit naar de site worden er 32 bomen geplant.  

Weinig hinder

De werken starten op maandag 15 april en duren vermoedelijk tot het einde van het jaar. Doordat de aannemer voornamelijk naast de Expresweg werkt en enkel de pechstrook en toerit naar de asweegsite inneemt, zal er weinig hinder zijn voor het verkeer op de Expresweg. 

Meer info

Alle info over asweeginstallaties vind je hier.