Overslaan en naar de inhoud gaan

R72 x N79 Tongeren - Veilig oversteken op kruispunt Eeuwfeestwal-Elisabethwal met Sint-Truidersteenweg

R72 x N79 Tongeren - Veilig oversteken op kruispunt Eeuwfeestwal-Elisabethwal met Sint-Truidersteenweg

“Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert in Tongeren op de Eeuwfeestwal-Elisabethwal (R72) aanpassingen uit voor meer comfort en veiligheid voor voetgangers op en rond het kruispunt met de Sint-Truidersteenweg (N79) en Sint-Truiderstraat”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De werken starten vandaag, maandag 21 februari, en gebeuren deels in de krokusvakantie. De hinder blijft beperkt, al kan de aannemer buiten de spits rijstroken op de ring innemen. Tegen midden maart moet de wijzigingen afgewerkt zijn

“Enkele gerichte ingrepen moeten de verkeersveiligheid en het gebruikscomfort op het kruispunt verhogen, in het bijzonder voor de actieve weggebruiker die het kruispunt wil oversteken”, duidt minister Peeters.

De voetgangersoversteken over de Eeuwfeestwal en de Elisabethwal schuiven wat op naar de buitenkant van het kruispunt. Ze lopen aan beide zijden over de middenberm, waar we telkens een verkeerseiland creëren voor voetgangers. De oversteekbeweging wordt zo in lengte beperkt, en kan in twee tijden gebeuren. 

We vergroten de opstelruimte voor overstekende voetgangers op de hoek van de Sint-Truidersteenweg met de Elisabethwal, aan de nachtwinkel. Op die manier wordt de oversteekafstand bovendien kleiner. 

We voorzien de voetgangersoversteken op de Eeuwfeestwal en de Elisabethwal van blindegeleidetegels en ratelklikkers, als ondersteuning voor blinden en slechtzienden. 

“We passen de verkeerslichtenregeling gericht aan: voetgangers krijgen eerst groen, daarna pas gemotoriseerd verkeer”, zegt minister Peeters.“Fietsers die vanaf Elisabethwal rechts afslaan naar de Sint-Truiderstraat, mogen door aangepaste bebording door het rood rijden. Hetzelfde geldt voor fietsers vanaf de Eeuwfeestwal naar de Sint-Tuidersteenweg.”

Door de aangepaste oversteek aan de zijde van de Eeuwfeestwal, schuift bushalte ‘Tongeren: Sint-Truiderpoort’ (binnenring) enkele meters op, samen met de inrit van de ventweg. De parkeerplaats voor rolstoelgebruikers schuift mee op.

Er verdwijnen enkele parkeerplaatsen om de nodige ruimte te voorzien voor de de aanpassingen: twee op de hoek van de Sint-Truidersteenweg met de Elisabethwal, twee ter hoogte van de verplaatste bushalte.

Bekijk het ontwerpplan op www.wegenenverkeer.be/tongeren. 

Minderhinder-maatregelen: inname rijstrook en omleiding voor zachte weggebruiker

De werken starten vandaag, maandag 21 februari, met voorbereidende werkzaamheden. Vanaf maandag 28 februari gaat het om de aanpassingen van de voetgangersoversteekplaatsen. De uitvoering gebeurt voor een deel in de krokusvakantie en verloopt in fases. Als alles goed verloopt, zijn de werken midden maart klaar.
 
De oversteekplaats waaraan gewerkt wordt, is niet beschikbaar. De andere blijft wel toegankelijk voor voetgangers. Ook op de voetpaden ter hoogte van de werken kan de doorgang voor voetgangers tijdelijk belemmerd zijn. Indien nodig, wordt een plaatselijk alternatief traject aangegeven zodat de zachte weggebruiker steeds veilig rondom het kruispunt kan passeren. 
 
De aannemer mag buiten de spitsuren een rijstrook of twee rijstroken van de ring innemen. Tijdens de schoolvakantie kan dit gedurende de hele werkdag. Dit geeft hinder voor het gemotoriseerd verkeer.
 
Indien nodig voert de aannemer bepaalde werkzaamheden ’s avonds of in een weekend uit, zoals het aanbrengen of verwijderen van wegmarkeringen. Die werken kunnen enige geluidshinder opleveren voor omwonenden.

Opgelet: wegenwerken zijn zeer afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De planning kan dus nog wijzigen.