Overslaan en naar de inhoud gaan

R71 Hasselt - volgende week starten werken kruispunt De Geloesplein Kliniekstraat

R71 Hasselt - volgende week starten werken kruispunt De Geloesplein Kliniekstraat

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt dit jaar het kruispunt van de Prins-Bisschopssingel (R71) met het De Geloesplein en de Kliniekstraat in Hasselt. Vanaf maandag 3 augustus start de aanleg van tijdelijke op- en afritten, met beperkte verkeershinder op de Grote Ring. Vanaf midden augustus wordt de afslag Kliniekstraat anderhalve maand afgesloten aan het kruispunt.

Het kruispunt wordt overzichtelijker en veiliger voor elke weggebruiker door de aanleg van veilige oversteekplaatsen en de installatie van een semi-conflictvrije lichtenregeling op het kruispunt. Ook de aansluiting van enkele ventwegen wordt aangepast.

De afgelopen weken vonden de voorbereidende (nuts-)werken plaats in de bermen rond de projectzone. De verkeershinder bleef daarbij beperkt.

 

Twee weken nog beperkte hinder op R71 vanaf maandag 3 augustus 

In de eerste fase van de herinrichting, vanaf maandag 3 augustus, legt de aannemer tijdelijke op- en afritten van en naar de ventweg aan. In latere fases zal lokaal verkeer gebruik maken van deze tijdelijke infrastructuur. Gelijktijdig passen we de op- en afrit ter hoogte van de industriezone Hellebeemden aan, en maken we alvast enkele doorsteken in de middenberm van de Grote Ring. 

Deze fase duurt een tweetal weken. De hinder blijft nog beperkt tot de lokale inname van een rijstrook op de Grote Ring (buiten de spitsuren). Er kan ook ’s nachts gewerkt worden. Het kruispunt R71 x Kliniekstraat x De Geloesplein blijft nog open. De op- en afrit ter hoogte van Hellebeemden blijven ook beschikbaar, ondanks de aanpassingswerken die er plaatsvinden.

Lokale omleiding van en naar Kliniekstraat vanaf midden augustus 

Naar verwachting starten op dinsdag 18 augustus de werken op het kruispunt zelf. Tot begin oktober werken we aan de nieuwe weginfrastructuur aan de zijde van de Kliniekstraat (fase 2).
Gedurende die periode is de Kliniekstraat onderbroken ter hoogte van de werfzone.
Lokale omleidingen houden alle bestemmingen in de omgeving bereikbaar.
Bekijk ze op www.wegenenverkeer.be/hasselt

Als alles volgens plan verloopt, verhuizen de werken in oktober naar de zijde van het De Geloesplein (fase 3).