Overslaan en naar de inhoud gaan

Project in de kijker: N101 Scheldelaan

Project in de kijker: N101 Scheldelaan

Eerste OTL-conforme as-built van een heraangelegde weg 

Het project N101-Scheldelaan hield een structureel onderhoud van de rijbaan en fietspaden in. Het is de eerste heraanleg van een weg waarbij succesvol een volledige OTL-conforme as-built aangeleverd werd. Die aangeleverde OTL-conforme data is nu gedetailleerd beschikbaar in onze ‘AWV Infra’ asset-databank zodat we die data verder kunnen gebruiken voor onze taken als wegbeheerder. 

De aangeleverde as-built had een LOG (Level of Geometry) 0. Dit houdt in dat de as-built opgebouwd is uit punten, lijnen of polygonen, met 3D-coördinaten. Aan elk object is de nodige data gekoppeld conform de OTL (Object Type Library), de datastandaard waarin alle (infrastructuur)assets in onze publieke ruimte op een eenduidige manier worden gedefinieerd. De geometrie van de objecten is conform de richtlijnen van het MOW Topografisch Legendeboek, en om makkelijker de link te kunnen leggen tussen een specifiek OTL-onderdeel en zijn vereiste geometrietype werd gebruikgemaakt van het Geometrie Artefact

Voor dit project heeft de opdrachtnemer Willemen Infra ervoor gekozen het LOG0 as-built-model aan te leveren in een Civil3D DWG. De OTL-data werd aan de hand van Property Sets gekoppeld aan elk object. De relaties tussen de verschillende objecten werden aangeleverd in een apart CSV-bestand. Deze as-built data stroomt door naar onze AWV Infra databank waarbij de verschillende punt-, lijn- en polygoonobjecten worden gevisualiseerd en alle OTL-informatie zichtbaar en bevraagbaar is. Ook de aangeleverde relaties tussen verschillende objecten zijn hier terug te vinden. Zo heeft bijvoorbeeld een geplaatst verkeersbord (bv. OTL_RetroreflecterendVerkeersbord) een bevestigingsrelatie met de toplaag (bv. OTL_BitumineuzeLaag) waarop hij geplaatst is. Werken aan de toplaag, kunnen dus mogelijks invloed hebben op het verkeersbord. Belangrijke informatie voor het efficiënt inplannen van onderhoudswerkzaamheden aan onze infrastructuur.