Overslaan en naar de inhoud gaan

Proefproject: verkeerslichten regelen verkeer aan sluis Lozen

Proefproject: verkeerslichten regelen verkeer aan sluis Lozen

Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat een proefopstelling uitwerken in Lozen (Bocholt). Aan de brug over sluis 17 in de Zuid-Willemsvaart komen er nu tijdelijke verkeerslichten die het verkeer meer helder en veiliger moeten laten verlopen. De aangepaste verkeerssituatie treedt ten vroegste eind oktober 2022 in werking. Het gaat om een proefopstelling, die na een half jaar grondig wordt geëvalueerd.

Op het kruispunt van de Lozerstraat (N747), de Hamonterweg (N76) en de Kempenstraat en de brug over de sluis ontstaan vandaag regelmatig conflictsituaties tussen de verschillende weggebruikers. De brug is erg smal en verkeer verloopt er beurtelings over de ene beschikbare rijstrook. Autobestuurders en fietsers komen door een gebrek aan overzicht regelmatig tegenover elkaar te staan op de brug.

Aanpassingen voor overzichtelijker en veiliger verkeer

Samen met de gemeente Bocholt gaat AWV de situatie aan het kruispunt veiliger en duidelijker maken. Er komen verkeerslichten aan beide zijden van de brug. Omdat het om een complexe verkeerssituatie gaat, en dus ook een complexe lichtenregeling, zet AWV een proefperiode op. Er worden tijdelijke verkeerslichten geïnstalleerd en de nieuwe situatie wordt uitgebreid gemonitord van november 2022 tot en met april 2023. Vervolgens bekijkt AWV of de proefopstelling een goede oplossing vormt voor een veiligere en meer overzichtelijke verkeerssituatie, zonder de verkeersdoorstroming uit het oog te verliezen. Ook de ‘voor-situatie’ wordt nu met camerabeelden in kaart gebracht.
 
Aan de noordkant (zijde Hamont) komen er verkeerslichten op beide takken van de Lozerstraat (N747). Verkeer zal er volledig conflictvrij verlopen. Zo krijgen fietsers een aparte groenfase. 
Aan de zuidkant (zijde Lozen) komen ook verkeerslichten op de Hamonterweg (N76), en op beide takken van de Kempenstraat. Deze regeling verloopt gedeeltelijk conflictvrij: de verkeerslichten knipperen oranje wanneer het verkeer aan de overzijde rood heeft. Verkeer op de Hamonterweg heeft voorrang op verkeer vanuit de Kempenstraat. Oranje knipperlicht = doorgang mogelijk. Fietsers mogen aan deze zuidzijde van de sluis ook rechtsaf door rood afdraaien vanuit en naar de Kempenstraat.
 
Bij verkeerslichten komt uiteraard steeds een beperkte wachttijd kijken. Naar verwachting zal de doorstroming op het kruispunt niet noemenswaardig veranderen ten opzichte van de huidige situatie. De veiligheid zal er echter wel op vooruitgaan.

Installatie vanaf midden september

De installatie van de tijdelijke verkeerslichten start midden september 2022 en neemt enkele weken in beslag in de omgeving van het kruispunt. Tijdens de uitvoering is er op bepaalde momenten lokale hinder voor verkeer. Ten vroegste tegen eind oktober zullen de verkeerslichten in gebruik worden genomen.