Overslaan en naar de inhoud gaan

Opmaak toekomstplannen Verbindingslaan Diepenbeek

Opmaak toekomstplannen Verbindingslaan Diepenbeek

Het Agentschap Wegen en Verkeer start dit jaar een ontwerpstudie om een verkeersveilige oplossing uit te werken voor het hele wegvak tussen de spoorweg en de Katteweidelaan. Deze vernieuwing moet over enkele jaren een veilige en vlotte mobiliteit in de omgeving mogelijk maken, die ook nog eens aansluit op de nieuwe omleidingsweg rond het centrum van Diepenbeek, over de spoorweg. In de zomer 2021 zal een voorkeursvariant op tafel liggen.

Er is nood aan een verkeersveilige oplossing voor beide kruispunten op de Verbindingslaan ter hoogte van Diepenbeek. Deze vernieuwing past in een bredere mobiliteitsvisie die de voorbije 10 jaar werden uitgewerkt tussen de gemeente Diepenbeek, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, het Agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, De Lijn en de provincie Limburg. De voorbije jaren werden een aantal oplossingen uitgedacht, elk met hun voor- en nadelen. De nieuwe studie onderzoekt echter welk scenario anno 2021 het meest aangewezen is, met het oog op de toekomst.

Varianten onder de loep

Er wordt gegaan voor een grondige aanpak: de twee kruispunten van de Grendelbaan en de Katteweidelaan worden gezamenlijk bestudeerd.  Een aantal opties voor de concrete uitwerking daarvan, liggen nog op tafel.  Tijdens het variantenonderzoek worden nog een aantal opties tegen elkaar afgewogen.

Rond de zomer 2021 zal er meer duidelijkheid komen over het voorkeursontwerp. AWV kan daarover op dat moment tijdens het ontwerpproces communiceren. Vooraleer er effectief een schop in de grond kan gaan, moeten er nog heel wat procedurele stappen worden gezet.

Eerst omgeving in kaart

Om bij de ontwerpstudie over accurate gegevens over de omgeving Verbindingslaan te beschikken, zullen er dit voorjaar mensen actief op het terrein aan de slag zijn. Zo worden er opmetingen gedaan door landmeters, en ook grondsonderingen genomen om de bodem beter te leren kennen.

Alle beschikbare info over deze studie vindt u op de webpagina www.wegenenverkeer.be/n76diepenbeek

Aanpassing aantakking Grendelbaan x Verbindingslaan in 2022 

Om medio 2022 te kunnen aansluiten op de nieuwe spoorwegbrug Molenstraat, wordt er ter hoogte van de kruising Grendelbaan x Verbindingslaan toch al een aanpassing uitgevoerd.  AWV past het kruispunt N76 x N2 in het voorjaar 2022 aan, met een nieuwe lus aan de westzijde van de N76 (centrum Diepenbeek). Zo ontstaan er dicht bij elkaar, uitkomende op de N76, twee T-kruispunten van de N2. Die worden met verkeerslichten geregeld, en op elkaar afgestemd.  

Ook de aansluiting van de Steenweg op de nieuwe spoorwegbrug Waardestraat, wordt in het voorjaar 2022 door AWV gerealiseerd. Deze twee projecten vormen het sluitstuk van een nieuw verhaal voor Diepenbeek-centrum, dat samen met Infrabel en De Lijn wordt geschreven. Het doorgaand en zwaar oost-west wordt straks immers rond het centrum geleid, wat de leefbaarheid van en de verkeersveiligheid in het dorp ten goede komt. 

U vindt voorlopig alle beschikbare informatie over die projecten via de webpagina www.wegenenverkeer.be/diepenbeek