Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek - voorlopig onteigeningsbesluit van 13 november 2021 - onteigeningen voor de ombouw van de A11, Damme - fase 1

Openbaar onderzoek - voorlopig onteigeningsbesluit van 13 november 2021 - onteigeningen voor de ombouw van de A11, Damme - fase 1

Krachtens het besluit van 13 november 2021 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken de onteigeningsplannen 1M3D8J G 122085 02, 1M3D8J G 122086 01, 1M3D8J G 122087 03, 1M3D8J G 122088 01 en 1M3D8J G 122089 02 voor de ombouw van de A11, Damme – Maldegem – fase 1 in Damme voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 worden deze onteigeningsplannen 1M3D8J G 122085 02, 1M3D8J G 122086 01, 1M3D8J G 122087 03, 1M3D8J G 122088 01 en 1M3D8J G 122089 02 aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 6 februari 2023 tot en met 7 maart 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het administratief centrum van  de stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer, https://wegenenverkeer.be/, en via de website van de stad, http://www.damme.be/.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 7 maart 2023 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/2 bus 82, 8200 Brugge of gericht aan de stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme.

Volgende documenten zijn te raadplegen:

  • Aankondiging openbaar onderzoek
  • Onteigeningsplannen
  • Ontwerpplan
  • Projectnota
  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Bijlagen