Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek opgeschort - Heraanleg zwart punt Kalmthoutsesteenweg

Openbaar onderzoek opgeschort - Heraanleg zwart punt Kalmthoutsesteenweg

Correctie: openbaar onderzoek opgeschort

Het agentschap heeft zopas vernomen dat het openbaar onderzoek niet kan doorgaan omwille van de coronacrisis. Het openbaar onderzoek voor dit project zal dus niet starten op 27 maart 2020 en wordt tot nader order opgeschort. Zodra de procedure hervat kan worden, zullen we hierover verder berichten. De meest actuele informatie is steeds beschikbaar op www.wegenenverkeer.be/kapellen.
 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil dit jaar starten met de  heraanleg van het zwarte punt aan de ‘schuine’ overweg op de Kalmthoutsesteenweg (N122) in Kapellen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend en het openbaar onderzoek start op vrijdag 27 maart. Als alles vlot verloopt zullen de eerste werken starten dit najaar. Er komt een overzichtelijkere aansluiting van de De Pretlaan op de Kalmthoutsesteenweg, een dubbelrichtingsfietspad en nieuwe oversteken voor fietsers, zodat die niet meer over de schuin liggende rails moeten rijden. De werken moeten vooral de fietsveiligheid ten goede komen.

Project terug op de rails
Er is al lange tijd sprake van de aanpassing van dit gevaarlijke en onoverzichtelijke punt, één van de laatste overblijvende projecten op de oorspronkelijke lijst van zwarte punten. Moeizame onteigeningen hebben het project echter vertraagd. Nu dit proces rond is wil het agentschap de werken zo snel mogelijk opstarten. Een eerste stap is het aanvragen van een omgevingsvergunning en het bijhorende openbaar onderzoek. Tijdens dat openbaar onderzoek kan iedereen gedurende 30 dagen de plannen inkijken en eventueel bezwaar aantekenen. Dit onderzoek gaat van start op 27 maart. Op de website https://kapellen.consultatieomgeving.net/burger is het dossier deels raadpleegbaar. Wie het volledige dossier wenst in te zien, kan telefonisch contact met de gemeente Kapellen op het nummer 03 660 66 04 om te bekijken wat mogelijk is gelet op de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.
 
De plannen
De aansluiting van de De Pretlaan op de Kalmthoutsesteenweg wordt overzichtelijker en er komt een afslagstrook op de Kalmthoutsesteenweg om verkeer veilig linksaf te laten slaan. Voor fietsers komen er vrijliggende fietspaden en nieuwe fietsoversteekplaatsen. De diagonale fietsoversteek over de spoorweg verdwijnt en wordt vervangen door een haakse oversteekplaats op een veilige afstand van de rijweg. Ter hoogte van de het kruispunt met de De Pretlaan komt een nieuwe, veilige oversteekplaats met een middeneiland. Tussen de De Pretlaan en de Korte Franselei wordt bovendien een breed en comfortabel dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Op die manier wordt fietsen tussen Kalmthout en Kapellen een stuk comfortabeler en veiliger.