Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek onteigeningen - voorlopig onteigeningsbesluit van 2 november 2021 - Herzele N42 Schonenberg

Openbaar onderzoek onteigeningen - voorlopig onteigeningsbesluit van 2 november 2021 - Herzele N42 Schonenberg

Met het besluit van 2 november 2021 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken het onteigeningsplan voor de bouw van een fietsbrug over de N42 ter hoogte van Schonenberg in Herzele voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 27 maart 2023 tot en met 26 april 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van Herzele, Markt 20, 9550 Herzele.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer, www.wegenenverkeer.be en via de website van de gemeente www.herzele.be.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 26 april 2023 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent of gericht aan de gemeente Herzele, Markt 20, 9550 Herzele.

Volgende documenten zijn te raadplegen:

  • Aankondiging openbaar onderzoek
  • Onteigeningsplan
  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Projectnota
  • Bijlagen