Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek onteigeningen - voorlopig onteigeningsbesluit van 12 juli 2022 - onteigeningen voor de aanleg van fietspaden langs de N357 te Wielsbeke

Openbaar onderzoek onteigeningen - voorlopig onteigeningsbesluit van 12 juli 2022 - onteigeningen voor de aanleg van fietspaden langs de N357 te Wielsbeke

Krachtens het besluit van 12 juli 2022 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken de onteigeningsplannen 1M3D8J G 119032 03, 1M3D8J G 119033 02, 1M3D8J G 119034 02 en 1M3D8J G 122831 01 voor de aanleg van fietspaden langs de N357 in Wielsbeke voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 worden deze onteigeningsplannen 1M3D8J G 119032 03, 1M3D8J G 119033 02, 1M3D8J G 119034 02 en 1M3D8J G 122831 01 aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 6 maart 2023 tot en met 4 april 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Wielsbeke, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer, https://wegenenverkeer.be/, en via de website van de gemeente, https://www.wielsbeke.be/aanlegfietspaden.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 4 april 2023 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/2 bus 82, 8200 Brugge of gericht aan de gemeente Wielsbeke, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke.

Volgende documenten zijn te raadplegen:

  • Aankondiging openbaar onderzoek
  • Onteigeningsplannen
  • Projectnota
  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Bijlagen