Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek naar de onteigeningsplannen van de Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas en Temse

Openbaar onderzoek naar de onteigeningsplannen van de Oostelijke Tangent in Sint-Niklaas en Temse

Sint-Niklaas en Temse: krachtens het besluit van 28 januari 2019 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, de onteigeningsplannen voor de realisatie van de Oostelijke Tangent tussen R42 en E17 voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 1 februari 2022 tot en met 3 maart 2022.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op de gemeentehuizen van de stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas en de gemeente Temse, Frans Boelplein 1, 9140 Temse.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer, www.wegenenveerkeer.be/bekendmaking en via de website van de gemeenten www.sint-niklaas.be en www.temse.be.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 3 maart 2022 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent of gericht aan de Stad Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas of aan de gemeente Temse, Frans Boelplein 1, 9140 Temse.

Volgende documenten zijn te raadplegen 

  • voorlopig onteigeningsbesluit van 28 januari 2019
  • alle plannen
  • de projectnota en projectplan