Overslaan en naar de inhoud gaan

Openbaar onderzoek - N47 Mechelsepoort Dendermonde

Openbaar onderzoek - N47 Mechelsepoort Dendermonde

Krachtens het besluit van 12 juni 2019 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, het onteigeningsplan voor de herinrichting van het kruispunt N406 x N47 x N17 Mechelsepoort voorlopig vastgesteld.

Overeenkomstig artikel 17 van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 wordt dit onteigeningsplan aan een openbaar onderzoek onderworpen van 5 december 2022 tot en met 4 januari 2023.

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage in het Administratief Centrum, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 4 januari 2023 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent of gericht aan de stad Dendermonde, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde.

Hieronder kan u volgende bestanden downloaden:

  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Projectnota
  • Plan